Zbrodnia przeciwko dziedzictwu kultury w aspekcie niematerialnej wartości zabytku

Wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie Prokurator przeciwko Ahmadowi al Faqi al Mahdi, ICC-01/12-01/15

Autor

  • Dr Katarzyna Stanik-Filipowska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.16

Słowa kluczowe:

niematerialna wartość zabytku, duchowe dziedzictwo, społeczność międzynarodowa

Abstrakt

W ramach komentowanego orzeczenia warto zwrócić uwagę na aspekt ochrony niematerialnej wartości zabytku. Zniszczone przez Ahmada al Mahdiego budynki stanowiły o czytelnych i zrozumiałych (zarówno dla ludności Timbuktu i Mali, jak i społeczności międzynarodowej) wartościach niematerialnych. Zniszczenie ich spowodowało unicestwienie nie tylko zabytków w sensie materialnym, ale także w sensie niematerialnych wartości, które one niosły, wyrażających się w religii i obrzędach. Co za tym idzie, była to zbrodnia dotykająca wyrazu tożsamości określonej grupy społeczeństwa. Wartość niematerialna zabytku, co jest wprost akcentowane w analizowanej sprawie, nie wyraża się zatem wyłącznie w wartości artystycznej czy historycznej, ale składa się na nią także dziedzictwo duchowe, którego nośnikiem były zniszczone budynki religijne.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

A. Al Faqi Al Mahdi: “I plead guilty,” Interview by Anissa Barrak, The Unesco Courier, October–December 2017, https://en.unesco.org/courier/2017-october-december/ahmad-al-faqi-al-mahdi-i-plead-guilty (accessed: 21.12.2020).
Al Faqi Al Mahdi A., “This was the first and last wrongful act I will ever commit,” 22 August 2016, https://en.unesco.org/news/ahmad-al-mahdi-was-first-and-last-wrongful-act-i-will-ever-commit (accessed: 21.12.2020).
Prażmowska K., “Sprawa Al Mahdiego przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym: przełomowy wyrok czy stracona szansa?”, Studia Prawnicze KUL 2019, no. 2.
Schreiber H., “Cultural genocide – ludobójstwo kulturowe – kulturobójstwo: niedokończony czy odrzucony projekt prawa międzynarodowego?” [in:] Kultura w stosunkach międzynarodowych, vol. 1, Zwrot kulturowy, eds. H. Schreiber, G. Michałowska, Warszawa 2013.
Wierczyńska K., Jakubowski A., “Individual Responsibility for Deliberate Destruction of Cultural Heritage: Contextualizing the ICC Judgment in the Al-Mahdi Case”, Chinese Journal of International Law, December 2017, vol. 16, issue 4.
Zeidler K., “Prawa człowieka a normatywne podstawy ochrony dziedzictwa kultury” [in:] idem, Zabytki. Prawo i praktyka, Gdańsk – Warszawa 2017.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-06

Jak cytować

Stanik-Filipowska, K. . (2021). Zbrodnia przeciwko dziedzictwu kultury w aspekcie niematerialnej wartości zabytku: Wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie Prokurator przeciwko Ahmadowi al Faqi al Mahdi, ICC-01/12-01/15. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 241–246. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.16