Zasady wymiaru kary grzywny za przestępstwo zniszczenia zabytku

Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie IX Ka 688/17

Autor

  • Dr Bartłomiej Gadecki Sąd Okręgowy w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.19

Słowa kluczowe:

kodeks karny, kara grzywny, zabytek

Abstrakt

Autor nie zgadza się ze stanowiskiem Sądu Okręgowego w Toruniu, że takie uwarunkowania, jak charakter i okoliczności popełnienia przestępstwa, stopień winy i społecznej szkodliwości czynu oraz względy prewencji szczególnej i ogólnej przemawiają za podwyższeniem wysokości każdej stawki dziennej grzywny orzeczonej wobec sprawcy przestępstwa zniszczenia zabytku. Podkreślono, że w kodeksie karnym kara grzywny orzekana jest w systemie stawkowym dwuetapowo. Na pierwszym etapie następuje określenie liczby stawek dziennych (przy uwzględnieniu dyrektyw wymienionych w art. 53 i 54 k.k.); natomiast na drugim następuje ustalenie wysokości jednej stawki (mając na uwadze wskazania określone w art. 33 § 3 k.k., obrazujące sytuację majątkową sprawcy). Zatem okoliczności wskazane przez Sąd Okręgowy w Toruniu przemawiały za podwyższeniem liczby stawek dziennych. Natomiast za podwyższeniem wysokości stawki dziennej grzywny przemawiała sytuacja materialna oskarżonego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–116 kodeksu karnego, Kraków 1998.
Konarska-Wrzosek V. (ed.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.
Majewski J., “O niektórych wątpliwościach związanych z wykładnią przepisów dotyczących orzekania grzywny w nowym kodeksie karnym”, Palestra 1998, no. 3–4.
Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2005.
Melezini M., “System wymiaru grzywien w nowym Kodeksie karnym”, Monitor Prawniczy 1998, no. 3.
Melezini M. (ed.), System Prawa Karnego, vol. 6, Kary i inne środki reakcji prawnokarnej, Warszawa 2016.
Rejman G. (ed.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999.
Sienkiewicz Z., “Z rozważań o celach kary grzywny i dyrektywach jej wymiaru” [in:] Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, ed. J. Giezek, Kraków 2006. Wojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1998.
Zoll A. (ed.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, vol. 1, Komentarz do art. 1–116 k.k., Kraków 2004.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-06

Jak cytować

Gadecki, B. . (2021). Zasady wymiaru kary grzywny za przestępstwo zniszczenia zabytku: Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie IX Ka 688/17. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 263–268. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.19