Adaptation to Climate Changes with Particular Focus on the Legal Environment of the Energy Sector

Autor

  • Ilona Przybojewska Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.03

Słowa kluczowe:

adaptacja; zmiany klimatu; sektor energetyczny

Abstrakt

W ramach prawnego reżimu ochrony klimatu istnieje rozziew pomiędzy wielkością przestrzeni i środków poświęcanych z jednej strony – mitygacji, z drugiej – adaptacji do zmian klimatycznych, wyraźnie na niekorzyść tej drugiej – chociaż przynajmniej część skutków zmian klimatu wydaje się nieunikniona, a zatem z całą pewnością konieczne jest przedsięwzięcie pewnych działań adaptacyjnych. Jest tak w szczególności w przypadku sektora energetycznego, który pełni kluczową rolę w kontekście całej gospodarki. Niniejszy artykuł dotyczy prawnych instrumentów nakierowanych na dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatycznych. Prowadzona analiza odnosi się do ogólnego podejścia do adaptacji, przewidywanych negatywnych konsekwencji zmian klimatycznych dla sektora energetycznego, jak również obecnych regulacji prawnych w tej kwestii – w celu wyciągnięcia wniosków co do prawnych instrumentów, które mogą być użyteczne w kontekście adaptacji sektora energetycznego do zmian klimatycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Agrawala S. et al., “Adapting to Climate Change: Costs, Benefits, and Modelling Approaches”, International Review of Environmental and Resource Economics 5/2011.

Barton B., “The Law of Energy Efficiency” [in:] Beyond The Carbon Economy: Energy Law in Transition, eds D. N. Zillman, C. Redgwell, Y.O. Omorogbe, L.K. Barrera-Hernández , Oxford 2008.

Bassett T.J., Fogelman Ch., “Déjà vu or Something New? The Adaptation Concept in the Climate Change Literature”, Geoforum 2013, vol. 48.

Biesbroek R., Lesnikowski A., “Adaptation. The Neglected Dimension of Polycentric Climate Governance?” [in:] Governing Climate Change: Polycentricity in Action?, eds A. Jordan et al., Cambridge 2018.

Ciscar J.C., Dowling P., “Integrated Assessment of Climate Impacts and Adaptation in the Energy Sector”, Energy Economics 2014, vol. 46.

Fankhauser S., “The Costs of Adaptation”, Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 1/2010.

Jensen S. et al., “An Introduction to the Green Paradox: The Unintended Consequences of Climate Policies”, Review of Environmental Economics and Policy 2015, vol. 9, issue 2.

Kelly-Pitou K.M. et al., “Microgrids and Resilience: Using a Systems Approach to Achieve Climate Adaptation and Mitigation Goals”, The Electricity Journal 2017, vol. 30.

Nowak B., Gas Market Liberalization and Energy Security. Legal and Institutional Aspects, Warsaw 2012.

Perner J., Riechmann Ch., “Energy Market Design with Capacity Mechanisms” [in:] Capacity Mechanisms in the EU Energy Market. Law, Policy, and Economics, eds L. Hancher, A. de Hauteclocque, M. Sadowska, Oxford 2015.

Korzeniowski P., Zasady prawne ochrony środowiska, Łódź 2010.

van der Ploeg F., Withagen C., “Global Warming and the Green Paradox: A Review of Adverse Effects of Climate Policies”, Review of Environmental Economics and Policy 2015, vol. 9, issue 2.

Rübbelke D., Vögele S., “Impacts of Climate Change on European Critical Infrastructures: The Case of the Power Sector”, Environmental Science & Policy 2011, vol. 14.

Sikora A., “European Green Deal – Legal and Financial Challenges of the Climate Change”, ERA Forum 2021, vol. 21.

Schaeffer R. et al., “Energy Sector Vulnerability to Climate Change: A Review”, Energy 1/2012.

Stram B.N., “Key Challenges to Expanding Renewable Energy”, Energy Policy 2016, vol. 96.

Termini V., “Energy and European Institutions” [in:] The European Union in the 21st century: perspectives from the Lisbon Treaty, eds S. Micossi, G.L. Tosato, Brussels 2009.

Totschnig G. et al., “Climate Change Impact and Resilience in the Electricity Sector: The Example of Austria and Germany”, Energy Policy 2017, vol. 103.

Wasilewski A., “Koncepcja zintegrowanej ochrony środowiska w prawie Wspólnoty Europejskiej” [in:] Studia z prawa Unii Europejskiej w piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ed. S. Biernat, Kraków 2000.

Verschuuren J., “Legal Aspects of Climate Change Adaptation” [in:] Climate Change and the Law, eds E.J. Hollo et al., Dordrecht 2013.

Watkiss P. et al., “The Complementarity and Comparability of Climate Change Adaptation and Climate Change Mitigation”, Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 6/2015.

Opublikowane

2021-09-30

Jak cytować

Przybojewska, I. (2021). Adaptation to Climate Changes with Particular Focus on the Legal Environment of the Energy Sector. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(51)/2021), 34–51. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.03