Problematyka obliczania opłat za korzystanie ze środowiska za wydanie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Autor

  • Diana Trzcińska Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.10

Słowa kluczowe:

prawo ochrony klimatu; opłata za korzystanie ze środowiska; system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Abstrakt

Autorka poddaje analizie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, na mocy którego uchylone zostały decyzje organów obu instancji, ustalające wysokość opłaty z tytułu korzystania ze środowiska za wydane uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych za 2015 r. na rzecz podmiotu korzystającego ze środowiska. Ostatecznie częściowo podziela przyjętą przez sąd analizę przepisów prawa, wyrażając zastrzeżenia co do wykładni mających zastosowanie w sprawie przepisów przejściowych ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Ciechanowicz-McLean J., Prawo ochrony klimatu, Warszawa 2016.

Draniewicz B., Problem konstytucyjności opłat za korzystanie ze środowiska, PiP 2007, nr 7.

Gruszecki K., Opłaty za korzystanie ze środowiska. Glosa do postanowienia NSA z dnia 21 grudnia 2004 r., OZ 828/04, GSP – Prz. Orz. 2006, nr 1.

Fill W., Opłata jako prawnofinansowy instrument gospodarowania odpadami, FK 2012, nr 10.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-30

Jak cytować

Trzcińska, D. (2021). Problematyka obliczania opłat za korzystanie ze środowiska za wydanie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(51)/2021), 143–152. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.10