Rzetelność jako ogólna zasada przetwarzania danych osobowych

Autor

  • Paweł Fajgielski Katolicki Uniwersytet Lubelski

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.01

Słowa kluczowe:

zasady przetwarzania danych osobowych; rzetelność przetwarzania; uczciwość przetwarzania; ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Abstrakt

Jedną z ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych jest zasada rzetelności, legalności
i przejrzystości. Można uznać, że omawiana zasada, łącząca w sobie trzy elementy,
stanowi jeden z fundamentów, na którym opiera się prawna regulacja przetwarzania
i ochrony danych osobowych. Wymóg rzetelności nie został przez prawodawcę
zdefiniowany, jego treść nie jest w aktach normatywnych wyjaśniona, a tłumaczenie
sformułowania określającego ten wymóg na różne języki ukazuje, że może być on
rozmaicie rozumiany i interpretowany, co może prowadzić do rozbieżności w praktyce
stosowania przepisów o ochronie danych. Pomimo istotnego znaczenia wśród
norm prawnych odnoszących się do przetwarzania danych osobowych, wymóg rzetelności
przetwarzania nie był dotąd poddawany szczegółowej analizie w literaturze
przedmiotu.
W niniejszym artykule przedstawiona zostanie rzetelność jako jedna z zasad przetwarzania
danych uregulowana w przepisach obowiązujących przed unijną reformą
ochrony danych osobowych oraz w przepisach obowiązującego obecnie ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych1. Wskazane zostaną różnorodne poglądy prezentowane
w literaturze odnoszące się do tej zasady, a także rozmaite możliwości odczytywania
jej treści i znaczenia. W kolejnej części opracowania ukazane zostaną ogólne
wnioski płynące z przeprowadzonych analiz.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2015.

Barta P., Litwiński P., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2016.

Bygrave L.A., Data protection law. Approaching Its Rationale, Logic and Limits, Hague – London – New York 2002.

Carey P., Data Protection. A Practical Guide to UK and EU Law, Oxford 2004.

Datenschutz – Grundverordnung / BDSG. Kommentar, red. J. Kühling, B. Buchner, München 2018.

Datenschutz – Grundverordnung, red. B.P. Paal, D.A. Pauly, München 2017.

Drobek P., Komentarz do art. 5 [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018.

Drozd A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa 2007.

Ehmann E., Helfrich M., EG Datenschutzrichtlinie. Kurzkommentar, Kolonia 1999.

Fajgielski P., Zasady ogólne przetwarzania i ochrony danych osobowych [w:] Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów, red. G. Goździewicz, M. Szabłowska, Toruń 2008. Handbook on European data protection law, Luksemburg 2014.

Ignatowicz J., Stefaniuk K., Wolter A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2017. Jagielski M., Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Warszawa 2010. Jay R., Malcolm W., Parry E., Townsend L., Bapat A., Guide to the General Data Protection Regulation. A Companion to Data Protection Law and Practice, Thomson Reuters 2017.

Korff D., EC study on implementation of data protection directive. Comparative study of national law, Cambridge 2002.

Longchamps de Berier R., Polskie prawo cywilne. Zobowiązania, Lwów 1939, wydanie anastatyczne, Poznań 1999.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. M. Sakowska-Baryła, Warszawa 2018.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Wybrane przepisy sektorowe. Komentarz, red. P. Litwiński, Warszawa 2021.

RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018.

The EU General Data Protection Regulation (GDPR). A Commentary, red. Ch. Kuner, L.A. Bygrave, Ch. Docksey, Oksford 2020.

Tinnefeld M.T., Ehmann E., Einführung in das Datenschutzrecht, Monachium 1998.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-15

Jak cytować

Fajgielski, P. (2021). Rzetelność jako ogólna zasada przetwarzania danych osobowych. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(52)/2021), 9–20. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.01