Warunki wyrażania zgody jako przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych

Autor

  • Dominik Lubasz Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.04

Słowa kluczowe:

zgoda; przesłanki legalizacyjne; dobrowolność zgody; świadomość zgody; konkretność zgody; jednoznaczność zgody; wyraźne działania potwierdzające; wycofanie zgody; forma zgody; rozliczalność; RODO

Abstrakt

Zgoda podmiotu danych jest jedną z przesłanek legalizacyjnych przetwarzania danych. Koncepcja
zgody w rozporządzeniu 2016/679 zachowała zasadniczą konstrukcję regulacyjną, przyjętą
uprzednio w dyrektywie 95/45/WE, opartą na autonomii podmiotu danych, jej aktywnym
działaniu oraz odwracalności decyzji o wyrażeniu zgody, jednakże uległa również pewnemu
uelastycznieniu. W artykule poddane zostają analizie zarówno warunki skutecznego wyrażenia
zgody, dodatkowe wymogi w sytuacjach szczególnych, jak również interakcje pomiędzy regulacją
dotyczącą zgody a innymi obowiązkami nakładanymi na administratorów, w tym w szczególności
w zakresie dotyczącym transparentności przetwarzania.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bielak-Jomaa E., Lubasz D., Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, Warszawa 2016.

Bielak-Jomaa E., Lubasz D., RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Warszawa 2018.

Czerniak-Swędzioł J., Kulikowska K., Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika [w:] RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu, red. M. Mędrala, Warszawa 2018.

Doerre-Kolasa D., Pozyskiwanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika na podstawie przepisów KP [w:] Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, red. eadem, Warszawa 2020.

Fajgielski P., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018. Gawroński M., RODO. Przewodnik ze wzorami, Warszawa 2018.

Jagielski M., Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami, Warszawa 2019.

Jagiełło-Jaroszewska E., Jarmużek D., Zawadzka-Filipczyk P., RODO. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy, Warszawa 2018.

Kaczmarek-Templin B., Podstawy legalizacyjne przetwarzania danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – wybrane zagadnienia [w:] E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, Warszawa 2016.

Litwiński P., Barta P., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2016.

Litwiński P., Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, Legalis.

Lubasz D., Sęczkowski D., Nowe europejskie przepisy o ochronie danych osobowych – przygotowania do wdrożenia czas zacząć, „Compliance. Magazyn Fachowy Instytutu Compliance” 2016, nr 3.

Mednis A., Cechy zgody na przetwarzanie danych osobowych w opinii Grupy Roboczej Art. 29 dyrektywy 95/46 Nr 15/2011 (WP 187) [w:] G. Sibiga, Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2012, M. Praw. 2012, nr 7 – dodatek.

Mednis A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2001.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Wybrane przepisy sektorowe. Komentarz, red. P. Litwiński, Warszawa 2021.

RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. D. Lubasz, E. Bielak-Jomaa, Warszawa 2018.

Sibiga G., Przetwarzanie i ochrona danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie w świetle przepisów prawa pracy, „Radca Prawny” 2005, nr 2.

The EU General Data Protection Regulation (GDPR). A Commentary, red. Ch. Kuner, L.A. Bygrave, Ch. Docksey, Oksford 2020.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-15

Jak cytować

Lubasz, D. (2021). Warunki wyrażania zgody jako przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(52)/2021), 62–79. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.04