Publiczna dostępność na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej informacji i dokumentów dotyczących stosowania RODO przez administratora w orzecznictwie sądów administracyjnych

Autor

  • Grzegorz Sibiga Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.05

Słowa kluczowe:

informacja publiczna; publiczny dostęp; dokument wewnętrzny; poufność; RODO

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie i ocena orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczących publicznej dostępności – na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej – informacji i dokumentów o stosowaniu RODO. Chodzi o potencjalne obowiązki ujawnienia nałożone na tych administratorów, którzy są jednocześnie podmiotami objętymi mocą przepisów o dostępie do informacji publicznej. Dylematy związane z jawnością informacji i dokumentów dotyczących RODO wpisują się w szersze problemy związane z niejasnym zakresem stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej oraz z prawnymi warunkami ograniczeń dostępności spowodowanych poufnością. Aktualny stan, w tym wynikający z orzecznictwa sądowego, powoduje wśród administratorów niepewność co do warunków i zakresu poufności treści dokumentów dotyczących stosowania RODO.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bernaczyk M., Dokument wewnętrzny jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji. Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa, Warszawa 2017.

Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, red. G. Sibiga, Warszawa 2014.

Kowalik-Bańczyk K., Komentarz do art. 255 TWE [w:] Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, t. 3, red. D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, Warszawa 2009.

Pawełczyk M., Stankiewicz R., Zmaterializowana forma informacji jako jeden z podstawowych elementów definicji informacji publicznej, „Radca Prawny” 2012, nr 132.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-15

Jak cytować

Sibiga, G. (2021). Publiczna dostępność na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej informacji i dokumentów dotyczących stosowania RODO przez administratora w orzecznictwie sądów administracyjnych. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(52)/2021), 80–90. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.05