Rola Komitetu Art. 93 RODO w procedurze oceny adekwatności państw trzecich

Autor

  • Michał Czerniawski Vrije Universiteit Brussel

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.07

Słowa kluczowe:

transfer danych osobowych do państw trzecich; adekwatność ochrony; komitologia; RODO; EROD

Abstrakt

W artykule poruszono tematykę procedury komitetowej (komitologii) w unijnym prawie ochrony danych osobowych. Tak zwany Komitet Art. 93 ma za zadanie pełnić funkcję kontrolną wobec działań prawodawczych w tym obszarze podejmowanych przez Komisję Europejską, włączając w to projekty decyzji wykonawczych stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych osobowych  przez  państwo  trzecie.  Przez  ponad  dwadzieścia  lat  stosowania  unijnych  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych,  działalność  tego  komitetu,  oraz  jego  poprzednika  –  Komitetu  Art.  31,  pomimo  ich  realnego  wpływu  na  kształt  ochrony  danych  osobowych  w  Unii  Europejskiej, pozostawała w cieniu i wciąż cechuje ją brak transparentności. Dyskusje dotyczące praw podstawowych, których konkluzje mają bezpośrednie przełożenie na kształt unijnego systemu ochrony  danych  powinny  odbywać  się  w  sposób  możliwie    przejrzysty,  przy  szerszym  udziale  ekspertów w obszarze ochrony danych osobowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Czerniawski M., Transfer danych osobowych z terytorium Polski do państwa trzeciego niezapewniającego odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, Przegl. Prawn. UW 2009, nr 3–4.

Drechsler L., Comparing LED and GDPR Adequacy: One Standard Two Systems, „Global Privacy Law Review” 2020, nr 1.

Grzeszczak R., Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

Karwala D., Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich, Warszawa 2018.

RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. E.Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2017.

Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, red. P. Litwiński, Warszawa 2017.

The EU General Data Protection Regulation (GDPR). A Commentary, red. Ch. Kuner, L.A. Bygrave, Ch. Docksey, Oksford 2019.

Tosiek P., Komitologia: szczególny rodzaj decydowania politycznego w Unii Europejskiej, Lublin 2007.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-15

Jak cytować

Czerniawski, M. (2021). Rola Komitetu Art. 93 RODO w procedurze oceny adekwatności państw trzecich. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(52)/2021), 106–126. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.07