Wykorzystanie danych biometrycznych w szkole

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2020 r., II SA/Wa 809/20

Autor

  • Arwid Mednis Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.08

Słowa kluczowe:

zgoda; biometria; przesłanki legalizacyjne; dobrowolność; wycofanie zgody; zgoda dziecka; forma zgody; RODO

Abstrakt

Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  uchylił  decyzję  organu  ochrony  danych  nakazującą  szkole  usunięcie biometrycznych danych osobowych w postaci linii papilarnych palców dzieci korzystających z usług stołówki szkolnej, zaprzestanie zbierania powyższych danych osobowych oraz nakładającą  na  szkołę  karę  pieniężną  w  wysokości  20  tys.  zł.  Kluczowa  w  sprawie  okazała  się  kwestia zastosowania zasady minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. c RODO). Sąd stwierdził, że wymogi minimalizacji i adekwatności, o których mowa w tym przepisie nie są ze sobą spójne, a ich spełnienie należy oceniać łącznie, co w konsekwencji oznacza, że nie powinno się przyznawać prymatu minimalizacji kosztem adekwatności. Sąd przyznał, że użycie przez szkołę danych biometrycznych nie było jedynym dostępnym sposobem weryfikacji, czy uczeń ma opłacone obiady, niemniej zwrócił uwagę, że okoliczności sprawy wskazywały na to, że użycie innych sposobów okazało  się  nieskuteczne.  Co  do  zasady  należy  zgodzić  się  ze  stanowiskiem  sądu  z  zastrzeżeniem, że w sprawie nie chodziło jedynie o skuteczną weryfikację dokonanych płatności, ale również o sprawność procesu weryfikacji (duża liczba uczniów, krótki czas na sprawdzenie). Dopiero tak rozumiany cel pomógłby określić jakie dane osobowe są odpowiednie do jego realizacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Fajgielski P., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018.

Ochrona danych osobowych. Meritum, red. D. Lubasz, Warszawa 2020.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Wybrane przepisy sektorowe. Komentarz, red. P. Litwiński, Warszawa 2021.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-15

Jak cytować

Mednis, A. (2021). Wykorzystanie danych biometrycznych w szkole: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2020 r., II SA/Wa 809/20. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(52)/2021), 129–137. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.08