Wzajemne oddziaływanie między prawem prywatnym międzynarodowym a prawem ochrony danych osobowych na przykładzie umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania

Autor

  • Piotr Rodziewicz Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.02

Słowa kluczowe:

powierzenie danych osobowych; prawo właściwe; RODO; umowa powierzenia; wybór prawa.

Abstrakt

Artykuł ukazuje, w jaki sposób prawo prywatne międzynarodowe oraz prawo ochrony danych osobowych oddziałują na siebie w związku z odwołaniem się przez prawo ochrony danych osobowych do instytucji prywatnoprawnych, dla których prawo właściwe wskazywane jest przez normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego. Oddziaływanie zostało ukazane na przykładzie umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania, która stanowi podstawę legalnego przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający w imieniu administratora danych osobowych. Zasadnicza część rozważań obejmuje analizę norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego, służących ustaleniu prawa właściwego dla umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania, w tym dotyczących wyboru prawa oraz opartych o łączniki obiektywne.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2022-03-15

Jak cytować

Rodziewicz, P. (2022). Wzajemne oddziaływanie między prawem prywatnym międzynarodowym a prawem ochrony danych osobowych na przykładzie umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(53)/2022), 43–55. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.02