Pojęcie „miejsce, w którym szkoda się urzeczywistniła” w przypadku naruszenia dóbr osobistych osoby prawnej poprzez publikację w Internecie rzekomo nieprawdziwych informacji dotyczących owej osoby prawnej

Autor

  • Joanna Szczęch Kancelaria prawna Cofila Asesores w okręgu Santa Cruz de Tenerife

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.09

Słowa kluczowe:

dobra osobiste, jurysdykcja transgraniczna, Internet, tzw. zasada mozaiki, centrum interesów osoby prawnej, delikty internetowe

Abstrakt

Glosa ma na celu określenie „miejsca, w którym szkoda się urzeczywistniła” w sprawach o naruszenie dóbr osobistych osób prawnych w Internecie. Podstawę analizy stanowi wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 października 2017 r., C-194/16 Bolagsupplysningen OÜ i Ingrid Ilsjan przeciwko Svensk Handel AB. Poruszona problematyka została zbadana przy pomocy najważniejszych orzeczeń wydanych przez Trybunał w ostatnich latach. W pierwszej kolejności przeanalizowana została taka kwestia jak wielomiejscowość dóbr osobistych w przestrzeni Internetu. Ponadto, w rozważaniach skupiono się na ochronie dóbr osobistych osób prawnych oraz analogii w stosowaniu tejże ochrony zarówno do osób prawnych, jak i osób fizycznych. Rozważania zostały podjęte w oparciu o odmienne od przedmiotowego wyroku wcześniejsze orzeczenia Trybunału. Następnie w sposób krytyczny rozważono stosowanie tzw. reguły mozaiki w sprawach o naruszenie dóbr osobistych w Internecie, co w dalszym ciągu stwarza wiele problemów w transgranicznych sprawach dotyczących określenia jurysdykcji. Natomiast przeważającą część analizy zajęło badanie łącznika centrum interesów osoby rzekomo poszkodowanej, w celu określenia pojęcia miejsca, w którym szkoda się urzeczywistniła. Problematykę tegoż łącznika analizowano pod kątem jego przewagi nad innymi łącznikami. Należy zauważyć, że wyrok stanowiący podstawę niniejszej pracy, stanowi novum w zakresie analizowanej materii, będąc tym samym orzeczeniem przełomowym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Niemniej jednak, zgodnie z konkluzją niniejszej pracy, orzeczenie Trybunału nie rozwiało wszelkich wątpliwości związanych z poruszoną problematyką.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bizer A., International jurisdiction for violations of personality rights on the internet, „Common Market Law Review” 2018, vol. 6.

Elgar E., Conflict of Laws and the Internet, Pedro de Miguel Asensio, Cheltenham 2020.

Greenberg B.A., Rething Technology Neutrality, „Minnesota Law Review” 2016, vol. 4.

Hartley T., International Commercial Litigation: Text, Cases and Materials on Private International Law, Camabridge University Press 2020.

Magnus U., Mankowski P., Brussels I bis Regulation, Munich 2016.

Pontier J.A., Burg E., EU Principles on Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters according to the Case Law of the European Court of Justice, Haga 2004.

Rowley W., How to Stay Anonymous on the Internet, Disappearing from the Web (Internet Security, Darknet), Createspace Independent Publishing Platform, United States 2017.

Symeonides S.C., Cross-Border Infringement of Personality Rights via Internet, Holandia 2021.

Svantesson D.J.B., Private International Law and the Internet, Alphen aan den Rijn 2012.

Van Calster G., European Private International Law: Commercial Litigation in the EU, Leuven 2021.

Pobrania

Opublikowane

2022-03-15

Jak cytować

Szczęch, J. (2022). Pojęcie „miejsce, w którym szkoda się urzeczywistniła” w przypadku naruszenia dóbr osobistych osoby prawnej poprzez publikację w Internecie rzekomo nieprawdziwych informacji dotyczących owej osoby prawnej. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(53)/2022), 139–154. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.09