Ochrona praw człowieka w UE podczas pandemii Covid-19

Autor

  • Constantijn Bakker Amsterdam School of International Business

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.12

Słowa kluczowe:

ochrona praw człowieka, klauzula zdrowia publicznego, pandemia Covid-19, art. 8 EKPC, art. 35 Karty Praw Podstawowych UE

Abstrakt

Artykuł został poświęcony ochronie praw człowieka w Unii Europejskiej w czasie pandemii Covid-19. Celem artykułu było podkreślenie znaczenia Karty Praw Podstawowych UE w odniesieniu do ograniczeń wprowadzanych w związku z pandemią Covid-19. Równolegle zbadano zakres zastosowania klauzuli zdrowia publicznego w kontekście ograniczeń Covid-19. Ponadto, dokonano przeglądu ochrony zdrowia publicznego jako prawa podstawowego samego w sobie. Dogłębna analiza wykazała, że prawo do ochrony zdrowia, ustanowione w art. 8 EKPC i art. 35 KPP UE pociąga za sobą zobowiązanie państw do podjęcia określonych (ograniczających) środków w celu ochrony ludności podczas pandemii. Obowiązek ten obejmuje (obowiązkowe) programy szczepień. Jednak surowe kary (finansowe) z pewnością zostaną uznane za nieproporcjonalne.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Hendriks A.C., “Vaccination: Freedom or obligation under ECHR?” [in:] “Nederlands Juristenblad”, Netherlands Lawyers Magazine, no. 23.

McBride J. [in:] “An analysis of covid-19 responses and ECHR requirements” https://www.echrblog.com/2020/03/an-analysis-of-covid-19-responses-and.html [accessed: 2021.07.25].

Pernice I., “The Treaty of Lisbon and Fundamental Rights” [in:] S. Griller and J. Ziller, “The Lisbon Treaty: Constitutionalism without a Constitutional Treaty?”, Wien, Springer 2008.

Rainey B., McCormick P., Ovey C., “The European Convention on Human Rights”, Oxford 2010.

Opublikowane

2022-03-15

Jak cytować

Bakker, C. (2022). Ochrona praw człowieka w UE podczas pandemii Covid-19. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(53)/2022), 189–199. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.12