Ukraińskie prawo upadłościowe: wybrane problemy

Autor

  • Oleksandr Kovalyshyn National Academy of Law Sciences of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.04

Słowa kluczowe:

prawo upadłościowe Ukrainy, Kodeks Postępowania Upadłościowego Ukrainy, niewypłacalność osoby fizycznej

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest aktualnym problemom ukraińskiego prawa upadłościowego przy uwzględnieniu kontekstu historycznego. Autor wyróżnia trzy etapy kształtowania się ukraińskiego prawa upadłościowego po 1991 r. Pierwszy wyróżniony etap zwiera się w latach 1991–1996, kiedy zastąpiono ustawodawstwo radzieckie ustawą ukraińską „O przywróceniu wypłacalności dłużnika lub ogłoszeniu upadłości dłużnika”. Drugi etap objął lata 1996–2018, w którym uwidocznił się wpływ europejskiej doktryny prawa upadłościowego opartej na przywróceniu wypłacalności dłużnikowi. Obecny, trzeci etap, związany jest z wejściem w życie w 2018 r. ukraińskiego Kodeksu Postępowania Upadłościowego.

Podkreśla się, że nowy ukraiński Kodeks Postępowania Ppadłościowego jest kompromisem pomiędzy prowierzycielskim prawem europejskim (w klasycznym ujęciu), a prawem amerykańskim, które w jak największym stopniu chroni dłużnika, dając mu możliwość szybkiego przywrócenia wypłacalności („nowego startu”).

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Biryukov A., Ukrainian bankruptcy law in the context of regional and international developments, “Annual Survey of International & Comparative Law” 2007, vol. 13, issue 1, https:// digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&http sredir=1&article=1111&context=annlsurvey [accessed: 2022.05.01]. E

ase of Doing Business Score on Doing Business topics – Ukraine, http://russian.doingbusiness.org/ data/exploreeconomies/ukraine#resolving-insolvency [accessed: 2022.05.01].

Hiroshi O., Russian Commercial Law, Boston 2007.

Nikiforov A., Kalinichenko G., New Ukrainian Bankruptcy Code – the finance and debt restructuring perspective, https://eba.com.ua/en/novyj-kodeks-ukrayiny-z-protsedury-bankrutstva-z-toc hky-zoru-finansuvannya-ta-borgovoyi-restrukturyzatsiyi/ [accessed: 2022.05.01].

Volianska O., Changes to the Code of Ukraine on bankruptcy procedures, https://lcf.ua/en/news/ changes-to-the-code-of-ukraine-on-bankruptcy-procedures/ [accessed: 2022.05.01].

Козловська Д., Спроба систематизувати та узагальнити норми банкрутства у вигляді кодексу є революційною, https://bankruptcy-ua.com/articles/8842 [accessed: 2022.05.01].

Лазаренко М., Чому боржники перестануть боятися банкрутства, https://finclub.net/ua/ blogs-all/chomu-borzhnyky-perestanut-boiatysia-bankrutstva.html [accessed: 2022.05.01].

Погорольцева І.В., Сучасні тенденції банкрутства вітчизняних підприємств, https://conf.ztu. edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/267.pdf [accessed: 2022.05.01].

Opublikowane

2022-06-15

Jak cytować

Kovalyshyn, O. (2022). Ukraińskie prawo upadłościowe: wybrane problemy. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(54)/2022), 45–53. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.04