Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa upadłego za zobowiązania związane z jego prowadzeniem

Autor

  • Artur Nowacki Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.05

Słowa kluczowe:

upadłość, sprzedaż przedsiębiorstwa, przejście zakładu pracy, odpowiedzialność za zobowiązania, przygotowana likwidacja

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest przede wszystko obrona stanowiska, zgodnie z którym art. 551 k.c., wprowadzający odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa za zobowiązania zbywcy związane z jego prowadzeniem, znajdzie w kontekście upadłości zastosowanie tylko do tych zobowiązań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, które stanowią zobowiązania masy upadłości, podczas gdy ze względu na art. 317 § 2 zdanie drugie pr. upadł. jego stosowanie jest wyłączone w odniesieniu do tych zobowiązań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, które stanowią zobowiązania upadłego. Tak samo będzie z zobowiązaniami ze stosunków pracy w konsekwencji jedynie odpowiedniego z mocy art. 317 ust. 2a pr. upadł. stosowania art. 231 k.p.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamus R., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2021.

Adamus R., Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej, Warszawa 2011.

Gurgul S., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2020.

Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2011.

Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2020.

Kos M., Zimmerman P., Skutki nabycia nieruchomości i przedsiębiorstwa od syndyka masy upadłości, „Monitor Prawa Bankowego” 2013, nr 1.

Pietrzak J., Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa za długi upadłego, „Prawo Spółek” 2005, nr 2.

Tatara K., Grenda Ł., Kaliński M., Odpowiednie stosowanie art. 23(1) kodeksu pracy po nowelizacji prawa upadłościowego, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2020, nr 1.

Zedler F., Zimmerman P., Skutki przejścia zakładu pracy w rozumieniu art. 23(1) Kodeksu pracy w toku postępowania upadłościowego, „Polski Proces Cywilny” 2013, nr 1.

Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2020.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-15

Jak cytować

Nowacki, A. (2022). Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa upadłego za zobowiązania związane z jego prowadzeniem. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(54)/2022), 54–62. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.05