Grupy wierzycieli w Dyrektywie w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej

Autor

  • Aleksander Jerzy Witosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.06

Słowa kluczowe:

restrukturyzacja, niewypłacalność, grupy wierzycieli, kategorie interesu, plan restrukturyzacyjny

Abstrakt

Restrukturyzacja dłużnika jest procesem, który oddziałuje na interesy szerokiego kręgu wierzycieli. Tym samym układ unitarny, przewidujący jednolite zasady reorganizacji dla wszystkich wierzycieli, nie zawsze będzie rozwiązaniem najbardziej efektywnym. W takich sytuacjach koniecznością staje się kategoryzacja wierzycieli. Dyrektywa w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej odnosi się w szczegółach do powyższej kwestii, zwłaszcza w kontekście zasad tworzenia grup i kontroli tego procesu. Trwające prace nad implementacją Dyrektywy do prawa polskiego skłaniają tym samym do pochylenia się nad tytułowym zagadnieniem. Autor dokonuje analizy Prawa restrukturyzacyjnego pod kątem wymagań stawianych przez ustawodawcę europejskiego i proponuje wnioski de lege ferenda jako głos w dyskusji nad kierunkiem implementacji Dyrektywy.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamus R., Podział wierzycieli na kategorie interesów w układzie częściowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, nr 2.

Adamus R., Układ częściowy a problem głosowania w grupach, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2018, nr 1.

Czornik A., Koczwara P., Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego z wniosku wierzyciela – zagadnienia praktyczne, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2016, nr 4.

Dammann R., European Preventive Restructuring, eds Ch.G. Paulus, R. Dammann, 2021.

Dammann R., Boché-Robinet M., Transposition du projet de directive sur l’harmonisation des procédures de restructuration préventive en Europe, “Recueil Dalloz” 2017, nr 22.

Groele B., Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zagadnienia praktyczne, red. A. Machowska, Warszawa 2016.

Groele B. [w:] Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, red. A. Machowska, LEX/el. Jeleński K., Czy układy częściowe wciąż mają sens?, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2020, nr 1.

Kaliński M., Tatara K., Głosowanie grupami na zgromadzeniu wierzycieli – wybrane problemy praktyczne na gruncie dawnych przepisów oraz Prawa Restrukturyzacyjnego, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2016, nr 1.

Kwiatkowski D., Kosmal R., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, LEX/el.

Lipowicz Ł., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, red. A. Hrycaj, P. Filipiak, Warszawa 2017.

Piasecki K., Ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2004.

Stanghellini L., Mojal R., Paulus Ch.G., Tirado I., Best Practicies in European Restructuring, 2018.

Witosz A.J., Grupy układowe – wybrane uwagi [w:] Prawo handlowe między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi A. Strzępce, red. P. Pinior, P. Relidzyński, W. Wyrzykowski, E. Zielińska, M. Żaba, Warszawa 2019.

Witosz A.J., Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe [w:] System Prawa Handlowego, t. 6, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 2020.

Witosz A.J., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, red. A. Torbus, A. Witosz, A.J. Witosz, Warszawa 2016.

Witosz A.J., Układ częściowy w Prawie restrukturyzacyjnym [w:] Od restrukturyzacji do likwidacji spółki handlowej. Aspekt prawny i ekonomiczny, red. idem, E. Janik, 2015.

Zalewski C., Rola sędziego-komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym, „Monitor Prawa Bankowego” 2015, nr 12.

Zalewski C., Układ częściowy, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2017, nr 4.

Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-15

Jak cytować

Witosz, A. J. (2022). Grupy wierzycieli w Dyrektywie w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(54)/2022), 63–75. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.06