Podstawienie podmiotowe w procesie ze skargi pauliańskiej po umorzeniu postępowania sanacyjnego w razie złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości

Autor

  • Bartosz Groele Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.07

Słowa kluczowe:

umorzenie postępowania sanacyjnego, skarga pauliańska, podstawienie podmiotowe, zarządca, uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

Abstrakt

Zagadnienie prawne analizowane w glosie sprowadza się do kwestii, czy w przypadku umorzenia postępowania sanacyjnego i niewstąpienia do procesu pauliańskiego w ustawowym terminie przez wierzycieli (w terminie 30 dni od wydania postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego) postępowanie to nie powinno zostać umorzone na podstawie art. 333 ust. 1 p.r. w zw. z art. 355 k.p.c.

Zdaniem autora, w przypadku prawomocnego umorzenia postępowania sanacyjnego i niewstąpienia do procesu pauliańskiego przez żadnego z wierzycieli, łańcuch subrogacji ulega przerwaniu. Dlatego proces pauliański podlega umorzeniu bez znaczenia na stopień jego zaawansowania i bez względu na fakt ewentualnego złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dodatkowo została przedstawiona kwestia ochrony przewidziana złożeniem uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości. W przypadku złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości funkcja zarządcy ulega przedłużeniu, ale wówczas, po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego, zarządca nie realizuje obowiązków przewidzianych dla niego w postępowaniu sanacyjnym, które właśnie ustało, ale zabezpiecza przyszłe postępowanie upadłościowe. Dochodzenie roszczeń z tytułu bezskuteczności czynności wobec masy sanacyjnej nie jest czynnością postępowania zabezpieczającego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamus R., Niekonstytucyjność przepisu art. 131a Prawa upadłościowego, „Monitor Prawa Bankowego” 2021, nr 1.

Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, art. 333, Legalis.

Adamus R., Skutki podstawienia procesowego syndyka w procesie pauliańskim po upływie terminu zawitego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020, nr 2.

Adamus R., Upadłość a legitymacja czynna wierzyciela w procesie pauliańskim, Jurysta 2012, nr 6.

Chrapoński D. [w:] Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, do art. 333, teza 3, red. A. Torbus, A.J. Witosz, A. Witosz, LEX/el.

Gewald W. [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz do art. 38 PU, red. A.J. Witosz, Warszawa 2017.

Gurgul S., Prawo restrukturyzacyjne [w:] idem, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do art. 333, Legalis.

Gurgul S., Prawo restrukturyzacyjne [w:] idem, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do art. 27 PU, Legalis.

Janda P. [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, art. 2, LEX/el.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–42412, t. 1A, red. A. Góra-Błaszczykowska, Legalis.

Sobolewski P., Skutki umorzenia postępowania upadłościowego dla postępowań z udziałem syndyka, „Przegląd Sądowy” 2008, nr 10, s. 64 i n.

Witosz A.J. [w:] H. Buk, D. Chrapoński, W. Gewald, W. Klyta, A. Malmuk-Cieplak, M. Mozdżeń, A. Torbus, A.J. Witosz, Prawo upadłościowe. Komentarz, art. 2, LEX/el.

Zimmerman P., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, komentarz do art. 333, Legalis.

Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do art. 2 PU, Legalis.

Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do art. 131 PU, Legalis.

Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do art. 132 PU, Legalis.

Pobrania

Opublikowane

2022-07-11

Jak cytować

Groele, B. (2022). Podstawienie podmiotowe w procesie ze skargi pauliańskiej po umorzeniu postępowania sanacyjnego w razie złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(54)/2022), 79–90. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.07