Przymusowa restrukturyzacja banków – przegląd orzecznictwa

Autor

  • Maciej Mikliński Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.10

Słowa kluczowe:

przymusowa restrukturyzacja, prawo bankowe

Abstrakt

Przymusowa restrukturyzacja banków przyjęła w Polsce postać postępowania pozasądowego a kompetencje w tym zakresie powierzono przede wszystkim Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Wykładnia wprowadzonych nowatorskich rozwiązań prawnych, dotykających podstawowych praw, takich jak własność czy wierzytelność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, może nastręczać praktyczne problemy. Dodatkowo wysokie wartości środków pieniężnych, którymi dysponują banki poddawane przymusowej restrukturyzacji, wzbudzają uzasadniony niepokój o skutki wadliwych rozstrzygnięć, w tym ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą. Kontrolę legalności działania BFG powierzono wprost sądom administracyjnym i ich orzeczenia są nie do przecenienia dla oceny prawidłowości postępowania zarówno organu restrukturyzacji, jak i praw właścicieli oraz interesariuszy banku. Omówieniu dotychczasowego dorobku orzecznictwa w zakresie przymusowej restrukturyzacji banków poświęcone zostało niniejsze opracowanie.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Chojecka K., Prawa strony postępowania w sprawie przymusowej restrukturyzacji banku (resolution), „Finanse i Prawo Finansowe” 2018, nr 1.

Dobrzańska A., Unijne ramy zarzadzania kryzysowego w sektorze bankowym – główne problemy do rozwiązania, „Bezpieczny Bank” 2021, nr 3.

Stopczyński A.R., Banki na progu upadłości – refleksje nad postępowaniem, „Bank i Kredyt” 2020, nr 5.

Szcześniak P., Środki przymusowej restrukturyzacji banku, Warszawa 2018.

Szewczyk Ł., Bankowy fundusz gwarancyjny jako organ resolution, Studia Ekonomiczne. ZNUE w Katowicach 2018, nr 356.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-15

Jak cytować

Mikliński, M. (2022). Przymusowa restrukturyzacja banków – przegląd orzecznictwa. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(54)/2022), 117–132. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.10