Suwerenność – między rzeczywistym znaczeniem pojęcia a postrzeganiem go jako narzędzia dla radykalizacji antyunijnej retoryki narastającej autokracji

Autor

  • Zbigniew Witkowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.06

Słowa kluczowe:

suwerenność, suweren, niezależność, niepodległość, klauzula integracyjna, autokracja

Abstrakt

Suwerenność państwa ulegała i nadal będzie ulegać ewolucji. Wynika to ze zmian, które dokonują się w relacjach między państwami oraz wewnątrz samych państw. Na obecne rozumienie suwerenności mają wpływ rozmaite więzi, m.in. ekonomiczne, technologiczne, finansowe, a także militarne czy w zakresie bezpieczeństwa. Pojęcie suwerenności ulega dynamizacji, ale podlega też stałym zmianom w zakresie jej konceptualizacji. Wszystko to wymaga wszechstronnego zainteresowania doktryny i orzecznictwa sądów konstytucyjnych. Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na te zjawiska.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2022.

Garlicki L., Umiędzynarodowienie Konstytucji, „Państwo i Prawo” 2022, z. 10.

Grajewski K., Suwerenność i przedstawicielstwo – doświadczenia polskie (2015–2022), „Gdańskie Studia Prawnicze” 2023, nr 2.

Granat M., Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, wyd. 10, Warszawa 2021.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1: Wstęp, art. 1–29, red. L. Garlicki, M. Zubik, wyd. 2 uzup., Warszawa 2016.

Kustra-Rogatka A., Czy Unia Europejska zmieniła Konstytucję? (O dynamice znaczenia integracji europejskiej w polskim konstytucjonalizmie), „Państwo i Prawo” 2022, z. 10.

Kwiecień R., Suwerenność państwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym, Kraków 2004.

Niżnik-Mucha A., Tożsamość konstytucyjna a relatywizacja ochrony praw człowieka [w:] Interdyscyplinarny wymiar tożsamości konstytucyjnej, red. M. Florczak-Wątor, M. Krzemiński, Kraków 2022.

Wojtyczek K., Polska w europejskim systemie konstytucyjnym [w:] Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Sarnecki, Warszawa 2005.

Pobrania

Opublikowane

2023-06-15

Jak cytować

Witkowski, Z. (2023). Suwerenność – między rzeczywistym znaczeniem pojęcia a postrzeganiem go jako narzędzia dla radykalizacji antyunijnej retoryki narastającej autokracji. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), 79–87. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.06