Suwerenność a korporacje transnarodowe

Autor

  • Pavel Bureš Palacký University in Olomouc

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.08

Słowa kluczowe:

korporacje transnarodowe, suwerenność, samoograniczenie, inwestycje zagraniczne, łamanie praw człowieka

Abstrakt

Pozycja i rola korporacji transnarodowych (KTN) wobec koncepcji suwerenności ma specyficzny charakter. KTN działają jako organizm żywy (ekonomiczna i społeczna rzeczywistość sieci tworzonej przez korporację macierzystą, jej filie i ich dostawców, którzy zakotwiczeni są w różnych jurysdykcjach). Artykuł przedstawia trzy obszary, w których koncepcja suwerenności państwa i KTN jest najbardziej widoczna. Po pierwsze, autor rozwija problematykę samoograniczenia w odniesieniu do jurysdykcji administracyjnej w przypadkach związanych z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi oraz kwestię ponoszenia przez państwo przyjmujące ryzyka w sytuacjach, w których takie samoograniczenie nie jest jasno określone. Po drugie, autor przedstawia zagadnienie naruszeń praw człowieka przez KTN, wyzwania proceduralne w zakresie dochodzenia roszczeń oraz rozwiązania, jakie stwarzają instrumenty prawa miękkiego przyjęte na poziomie międzynarodowym. Po trzecie, w artykule została omówiona koncepcja obywatelstwa korporacyjnego, która może podważać suwerenność państwową.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barkan J., Corporate Sovereignty: Law and Government under Capitalism, Minneapolis 2013.

Combacau J., Sur S., Droit international public, 7e éd., Paris 2006.

Crawford J., Brownlie’s Principles of Public International Law, 9th ed., Oxford 2019.

Dolzer R., The Impact of International Investment Treaties on Domestic Administrative Law, “New York University Journal of International Law and Politics” 2005, vol. 37.

Mitchell R., International Law as Coercive Order: Hans Kelsen and the Transformation of Sanctions, “Indiana International and Comparative Law Review” 2019, vol. 29.

Rondinelli D.A., Transnational Corporations: International Citizens or New Sovereigns?, “Business Strategy Review” 2003, vol. 14, issue 4.

Turchetti M., Jean Bodin: théoricien de la souveraineté, non de l’absolutisme [in:] Chiesa cattolica e mondo moderno. Scritti in onore Paolo Prodi, a cura di A. Prosperi, P. Schiera, G. Zarri, Bologna 2007.

Opublikowane

2023-06-15

Jak cytować

Bureš, P. (2023). Suwerenność a korporacje transnarodowe. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), 99–108. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.08