Suwerenność jako czynnik zabezpieczający, sekurytyzujący i fragmentaryzujący cyberprzestrzeń

Autor

  • Taťána Jančárková Palacký University in Olomouc

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.09

Słowa kluczowe:

suwerenność, cyberprzestrzeń, sekurytyzacja, fragmentacja cyberprzestrzeni

Abstrakt

Technologie informacyjne i komunikacyjne odegrały ważną rolę w tworzeniu zglobalizowanego świata, w którym dziś żyjemy. Podczas gdy faktem jest, że globalizacja podważyła rozumienie pojęcia suwerenności, związek między suwerennością a cyberprzestrzenią jest często w ogóle pomijany. Istnieje jednak wiele sposobów, w jakie suwerenność wpłynęła na cyberprzestrzeń, jaką znamy. Autorka analizuje, w jaki sposób pojęcie suwerenności przyczynia się do bezpieczeństwa, sekurytyzacji, a w końcu możliwej fragmentacji cyberprzestrzeni.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Access Now, Internet shutdowns in 2021: The return of digital authoritarianism, 28 April 2022, https://www.accessnow.org/wp-content/uploads/2022/05/2021-KIO-Report-May-24-2022. pdf.

Barlow J.P., A Declaration of the Independence of Cyberspace, 8 February 1996, https://www.eff. org/cyberspace-independence.

Besson S., Sovereignty [in:] Max Planck Encyclopedia of Public International Law, OUP 2011, https:// opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1472?rskey=eOob0X&result=1&prd=OPIL.

Blessing J., The Global Spread of Cyber Forces, 2000–2018 [in:] 13th International Conference on Cyber Conflict: Going Viral, eds. T. Jančárková, L. Lindström, G. Visky, P. Zotz, Tallinn 2021.

Bumiller E., Shanker T., Panetta Warns of Dire Threat of Cyberattack on U.S., “New York Times”, 11 October 2012, https://www.nytimes.com/2012/10/12/world/panetta-warns-ofdire-threat-of-cyberattack.html.

Buzan B., Waever O., de Wilde J., Security: A New Framework for Analysis, London 1998. Krasner S., Sovereignty. Organized Hypocrisy, Princeton 1999.

Lasar M., Nazi hunting: How France first “civilized” the Internet, “Ars Technica”, 22 June 2011, https:// arstechnica.com/tech-policy/2011/06/how-france-proved-that-the-internetis-not-global/.

LICRA et UEJF v. Yahoo! Inc., Tribunal de Grande Instance de Paris, RG 05308 (22 May 2000). NATO, Warsaw Summit Communiqué, 9 July 2016, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_ texts_133169.htm.

Permanent Court of Arbitration, Island of Palmas Case (The Netherlands v United States), case no. 1925-01, award, https://pcacases.com/web/sendAttach/714.

United Nations, Report of the Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security, A/68/98, 24 June 2013, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/371/66/PDF/N1337166.pdf?OpenElement.

Viswanatha A., Menn J., Obama’s Response to the Sony Hack Says a Lot about US Cyber Policy, “Business Insider”, 14 January 2016, https://www.businessinsider.com/r-incyberattacks-such-assony-strike-obama-turns-to-name-and-shame-2015-1.

Opublikowane

2023-06-15

Jak cytować

Jančárková, T. (2023). Suwerenność jako czynnik zabezpieczający, sekurytyzujący i fragmentaryzujący cyberprzestrzeń. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), 109–116. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.09