Zasada pierwszeństwa prawa UE i stopień jej akceptacji w Rumunii

Autor

  • Pavel Klíma Metropolitní univerzita v Praze

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.11

Słowa kluczowe:

prymat prawa UE, Trybunał Sprawiedliwości UE;, reforma sądownictwa, tożsamość narodowa;, odpowiedzialność sędziów i prokuratorów, Sąd Konstytucyjny Rumunii

Abstrakt

Artykuł został poświęcony problematyce zasady pierwszeństwa prawa unijnego, z naciskiem na rozwój tego zagadnienia w ostatnim czasie z perspektywy rumuńskiej, w oparciu o ostatnie sprawy rozstrzygnięte przez TSUE w związku z kwestią zasady pierwszeństwa prawa unijnego z jednej strony oraz stanowisko Sądu Konstytucyjnego Rumunii w kontekście orzeczeń TSUE z drugiej strony. W tle rozpatrywanych spraw znajduje się szeroko zakrojona krajowa reforma rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości, której kulminacja przypada na lata 2017–2019. Wspomniana „wycieczka orzecznicza” do Rumunii potwierdza tendencję (sporadycznego) oporu sądów konstytucyjnych państw członkowskich wobec bezwzględnego prymatu prawa unijnego, obecnie a priori w odniesieniu do kwestii organizacji sądownictwa i stosowania prawa unijnego przez sądy krajowe w sposób niezgodny z krajowym porządkiem konstytucyjnym i orzecznictwem sądu konstytucyjnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2023-06-15

Jak cytować

Klíma, P. (2023). Zasada pierwszeństwa prawa UE i stopień jej akceptacji w Rumunii. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), 130–144. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.11