Ograniczenia zasady suwerenności narodu we włoskim porządku prawnym

Autor

  • Katarzyna Jachimowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.13

Słowa kluczowe:

granice zasady suwerenności narodu, referendum abrogacyjne, włoski Sąd Konstytucyjny, medycznie wspomagane samobójstwo, zabójstwo za przyzwoleniem

Abstrakt

Zagadnienie prawne analizowane w glosie dotyczy granic zasady suwerenności narodu w prawie włoskim. Autorka podejmuje analizę tego zagadnienia na tle wyroku włoskiego Sądu Konstytucyjnego (nr 50 z 15 lutego 2022 r.), w którym Sąd orzekł o niedopuszczalności przeprowadzenia referendum abrogacyjnego, mającego na celu częściowe uchylenie normy prawnej zakazującej dokonywania zabójstwa za przyzwoleniem (za zgodą) nieuleczalnie chorych pacjentów. Wyrok ten został podjęty z poszanowaniem poglądów włoskiej doktryny, która wskazuje, że zasada suwerenności narodu ma swoje granice, wyraźnie określone w Konstytucji. Naród sprawuje bowiem władzę przede wszystkim przez demokratycznie wybranych przedstawicieli do parlamentu, a jednocześnie, nawet wtedy, gdy wykonuje ją w sposób bezpośredni, jego władza jest ograniczona zasadą nadrzędności Konstytucji. Naród może wykonywać jedynie funkcję korygującą, nie mogąc zastępować ustawodawcy w stanowieniu tych ustaw, które mają charakter „konstytucyjnie niezbędnych”. Sąd Konstytucyjny zastrzega zaś dla siebie prawo do zagwarantowania powyższej reguły.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aprea G., L’eutanasia e il suicidio assistito: esiste un diritto alla „morte digniotosa”?, 14.11.2019, https://www.diritto.it/leutanasia-e-il-suicidio-assistito-esiste-un-diritto-alla-morte-dignitosa/.

Bin R., Pitruzzela G., Diritto costituzionale, Torino 2017.

Caretti P., De Siervo U., Diritto costituzionale e pubblico, Torino 2017.

Cartabia M., Nelle forme e nei limiti della Costituzione (art. 1 Cost.), https://www.scienzainrete.it/articolo/nelle-forme-e-nei-limiti-della-costituzione-art1-cost/marta-cartabia/2020-02-04.

Del Giudice F., Costituzione esplicata. Spiegata articolo per articolo, Napoli 2017.

Gaca A., Witkowski Z., Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Włoskiej, Toruń 2012.

Konstytucja Włoch, przeł. Z. Witkowski, Warszawa 2004, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/wlochy.html.

Kustra-Rogacka A., Wróblewska I., Włoch W., Osobliwy sąd: idea sądownictwa konstytucyjnego w kontekstach rządów prawa, demokracji i praw jednostki, Toruń 2021.

Lipski J., Chybalski P., Analiza porównawcza dotycząca modeli zapisu konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego w perspektywie dopuszczalności usunięcia ciąży [w:] Konstytucyjna formuła ochrony życia. Druk sejmowy nr 993, Warszawa 2007, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/A39859274052914CC1257298003B120B/$file/ppc_3-2007.pdf.

Nalbone D., I referendum cancellati e la crisi della democrazia diretta: intervista a Gaetano Azzariti, 17.02.2022, https://www.micromega.net/referendum-intervista-gaetano-azzariti/.

Pastucci S., Omicidio del consenziente: un’analisi delle ragioni del „no” della Consulta, 24.03.2022, https://www.iusinitinere.it/omicidio-del-consenziente-unanalisi-delle-ragioni-del-no-dellaconsulta-41808#_ftn1.

Rocca L.S., Omicidio del consenziente, uno scenario scongiurato, 23.02.2022, https://www.altalex.com/documents/news/2022/02/23/omicidio-del-consenziente-uno-scenario-scongiurato.

Włochy: służba zdrowia po raz pierwszy zgodziła się na wspomagane samobójstwo, 23.11.2021, https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8297729,wlochy-ankona-eutanazja-wspomagane-samobojstwo.html.

Pobrania

Opublikowane

2023-06-15

Jak cytować

Jachimowicz, K. (2023). Ograniczenia zasady suwerenności narodu we włoskim porządku prawnym. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), 159–167. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.13