Słabość i moc myślenia część 2

Autor

  • Jerzy Prokopiuk

Słowa kluczowe:

Rudolf Steiner, filozofia, wolność, antropozofia, myślenie

Abstrakt

Tekst jest kontynuacją komentarza Jerzego Prokopiuka do pierwszej części Filozofii wolności Rudolfa Steinera zatytułowanej Wiedza o wolności. Steiner w swojej filozofii podkreśla rolę myślenia, ustanawiającego relację pomiędzy podmiotem i przedmiotem. Możliwość obserwowania własnego myślenia jest dla niego sposobem na przezwyciężenie ograniczeń epistemologii Immanuela Kanta. Epistemologia ta zakłada dualizm poznawalnych fenomenów oraz niepoznawalnego noumenu. Pogląd ten nazywa autor Filozofii wolności idealizmem krytycznym, który okazuje się jedynie pozorną alternatywą dla realizmu naiwnego. Steiner zaś krytykuje realizm naiwny za nieuzasadnione przekonanie o kompletności poznawanego za pośrednictwem obserwacji świata. Według niego obserwacja jest ograniczona chociażby ze względu na usytuowanie obserwującego, to myślenie posiada zdolność zespalania człowieka z kosmosem. Konsekwencje owego zespolenia są nie tylko epistemologiczne, lecz także etyczne, co stanowi już przedmiot drugiej części Filozofii wolności, zatytułowanej Rzeczywistość wolność.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Berkeley G., Traktat o zasadach poznania ludzkiego, Trzy dialogi między Hylasem i Filonusem, tłum. J. Leszczyński, J. Sosnowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956.

Berkeley G., Traktat o zasadach poznania ludzkiego, tłum. J. Leszczyński, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956.

Bierdiajew M., Filozofia wolności, tłum. E. Matuszczyk, Wydawnictwo Otrhdruk, Białystok 1995.

Fichte J. G., Powołanie człowieka, tłum. A. Zieleńczyk, Wydawnictwo „Antyk”, Kęty 2002.

Fichte J. G., Sämmtliche Werke, t. 1, Verlag von Veit und Comp, Berlin 1845.

Goethe J.W., Faust, cz. 1, tłum. A. Sandauer, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.

Lange F. A., Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart, t. 1 i 2, Aufl. Baedeker,Iserlohn 1873 i 1875.

Liebmann O., Zur Analysis der Wirklichkeit. Eine Erörterung der Grundprobleme der Philosophie, Strassburg 1880.

Ruyer R., Nowa gnoza, tłum. M. Goszczyńska, „Literatura na świecie” 1982, nr 3–4 (128–129).

Schopenhauer A, Świat jako wola i przedstawienie, tłum. J. Garewicz, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994.

Spencer H., First principles, Williams and Norgate, London 1862.

Steiner G., Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli, tłum. O. i W. Kubińscy, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007.

Steiner R., Allgemeing Menchenkunde als Grundlage der Pedagogik, Rudolf Steiner-Nachlaftverwaltung, Dornach/Schweiz 1960.

Steiner R., Anthroposophie – ihre Erkenntniswurzlen und Lebenfrüchte. Mit einer Einleitung über den Agnostizismus als Verderber echten Menschentums, Freies Geistesleben, Stuttgart 1962.

Steiner R, Anthroposophie Leitsätze, Philosophisch-Anthroposophischer Verl. am Goetheanum, Dornach 1925.

Steiner R., Anthroposophische Leitsätze. Der Erkenntnisweg der Anthroposophie Das Michael-Mysterium, Erstveröffentlichung in der Wochenschrift „Was in der anthroposophischen Gesellschaft vorgeht”, 1924/25, online:<http://anthroposophie.byu.edu/schriften/026.pdf>; [dostęp: 23.12.2020].

Steiner R., Die Ratsel der Philosophie, Schweiz: Steiner Verlag, Dornach 1974.

Steiner R., Filozofia wolności. Główny zapis nowoczesnego światopoglądu. Wyniki obserwacji w sferze duszy dokonanych metodą przyrodoznawczą, tłum. J. Prokopiuk, Wydawnictwo Spektrum, Warszawa 2000.

Szestow L., Ateny i Jerozolima, tłum. C. Wodziński, Wydawnictwo Znak, Kraków 1993.

Szestow L., Umozrijenije i otkrowienie. Religioznaja filosofija Władimira Sołowiowa i drugije statii, YMCA-Press, Paryż 1964.

Voeglin E., The eclipse of reality, w: Phenomenology and Social Reality. Essays in Memory of Alfred Schutz, red. M. Natanson, Springer, Dordrecht 1970.

Wodziński C., Ateny, Jerozolima, Rzym…, w: L. Szestow, Ateny i Jerozolima, tłum. C. Wodziński, Wydawnictwo Znak, Kraków 1993.

Pobrania

Opublikowane

2021-05-27

Jak cytować

Prokopiuk, J. (2021). Słabość i moc myślenia część 2. Karto-Teka Gdańska, (1(8), 154–181. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7845

Podobne artykuły

1 2 3 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.