Pedagogika religii jako subdyscyplina nauk o edukacji – między inkluzją a ekskluzją w badaniach edukacyjnych

Autor

  • Małgorzata Obrycka Akademia Pomorska w Słupsku
  • Szymon Dąbrowski Akademia Pomorska w Słupsku

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2018-06-04

Jak cytować

Obrycka, M., & Dąbrowski, S. (2018). Pedagogika religii jako subdyscyplina nauk o edukacji – między inkluzją a ekskluzją w badaniach edukacyjnych. Karto-Teka Gdańska, (1(2), 2–17. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/8356

Inne teksty tego samego autora