Przekaz, translacja i zdrada – pytania o kształt chrześcijaństwa w Polsce

Autor

  • Monika Humeniuk Uniwersytet Wrocławski
  • Szymon Dąbrowski Akademia Pomorska w Słupsku

Słowa kluczowe:

Teologia, religioznawstwo, pedagogika religii, filozofia, tradycja, racjonalizm i religia, antropologia myślenia

Abstrakt

Tekst jest wprowadzeniem i zachętą dla czytelnika do lektury dziesiątego numeru czasopisma „Karto-Teka Gdańska”. Redaktorzy wskazują na szeroki kontekst naukowego ulokowania artykułów, które oscylują przede wszystkim wokół aktualnych i palących pytań: O kształt chrześcijaństwa w Polsce. Wskazana zostaje tu matryca interpretacyjna, w postaci trzech strategii: przekazu, translacji oraz zdrady (za: Gershom Sholem), w których każdy z zamieszczonych artykułów, recenzji i polemik się mieści. Mowa tu o analizach krytycznych i dekonstruujących podstawowe założenia przekazu treści religijnych z jednej strony, z drugiej zaś o metodach restauracji i odzyskiwania najbardziej zapomnianych (nieobecnych) zawartości przesłania chrześcijańskiego. Jest to zaproszenie przez redaktorów zarówno do lektury, jak również do aktywnego i krytycznego włączenia się w polemiki zawarte w przedłożonych tu tekstach.

Bibliografia

„A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre”. Wyrażamy swą wdzięczność Bogu za świat, który stworzył dla nas, https://globalna.ceo.org.pl/material/a-bog-widzial-ze-wszystko-co-uczynil-bylo-bardzo-dobre-wyrazamy-swa-wdziecznosc-bogu-za-swiat-ktory-stworzyl-dla-nas/# (dostęp 10.10.2022).

Duda S., Wielkie Tak albo wielkie Nie. Bóg spoza teologicznego słownika, „Kwartalnik Więź”, 20.09.2022, https://wiez.pl/2022/09/20/wielkie-tak-albo-wielkie-nie-bog-spoza-teologicznego-slownika/ (dostęp: 10.10.2022).

Gray J., Siedem typów ateizmu, tłum. A. Wilga, Kultura Liberalna, Warszawa 2020.

Halik T., Popołudnie chrześcijaństwa. Odwaga do zmiany, tłum. T. Maćkowiak, WAM, Kraków 2022.

Jaeschke T., Stanisławska I. A., Sumińska D., Nieboskie stworzenia. Jak kościół wyklucza, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2019.

Kędzierski M., Święta codzienność w szpitalu polowym, czyli katolicyzm po rozpadzie, „Kwartalnik Więź”, 8.10.2022, https://wiez.pl/2022/09/20/swieta-codziennosc-w-szpitalu-polowym-czyli-katolicyzm-po-rozpadzie/ (dostęp: 10.10.2022).

Nosowski Z., Odgruzowywanie chrześcijaństwa (edytorial, jesień 2022), „Kwartalnik Więź”, 8.10.2022, https://wiez.pl/2022/09/20/odgruzowywanie-chrzescijanstwa-edytorial-jesien-2022/?fbclid=IwAR1m63rsl-opkoMGuCAiSHtQ-60hDlW-65aYLYPWCiOfxmMecgI73lgAFkA (dostęp: 10.10.2022).

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Ewangelia św. Jana: 1,46, Poznań– Warszawa 1980, s. 1217.

Polak T., System kościelny, czyli przewagi Pana K., Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, Poznań 2020.

Posunąć się nieco. Teologia według Derridy. Z Agatą Bielik-Robson rozmawia Piotr Sawczyński, „Miesięcznik Znak” 2017, https://www.miesiecznik.znak.com.pl/posunac-sie-nieco-teologia-wedlug-derridy/; (dostęp: 3.09.2022)

Scholem G, „Autorytet religijny a mistyka”, w: G. Scholem, Kabała i jej symbolika, tłum. R. Wojnakowski, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2014, s. 11–50.

Szostkiewicz A., Franciszek już nie imponuje, „Polityka”, 2.07.2022 https://szostkiewicz.blog.polityka.pl/2022/07/04/franciszek-juz-nie-imponuje/, (dostęp: 10.10.2022).

Sadowski R.F., Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2015.

Twardziłowski T., Ocalić stworzenie. Teoria i zastosowanie ekologicznej hermeneutyki Biblii, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2017.

Werhun W., W głąb i z powrotem. Rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym, WAM, Kraków 2020.

Pobrania

Opublikowane

2022-07-29

Jak cytować

Humeniuk, M., & Dąbrowski, S. (2022). Przekaz, translacja i zdrada – pytania o kształt chrześcijaństwa w Polsce. Karto-Teka Gdańska, (1(10), 3–11. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7610

Podobne artykuły

1 2 3 4 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.