Odwrócona narracja o zamieszkiwaniu na wsi

Autor

  • Maciej Brosz Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.4.04

Słowa kluczowe:

socjologia zamieszkiwania, deruralizacja, zamieszkiwanie na wsi, rozpływ narracji

Abstrakt

Zamieszkiwanie jest w niniejszym artykule ujmowane w kontekście wsi. Nie tyle samo zamieszkiwanie, ale raczej opowiadanie o zamieszkiwaniu. W tym też ujęciu jest pokazany osobliwy „rozpływ” narracji wykraczający poza przestrzeń domu na ogród, sąsiedztwo, miejscowości i jej komunikacji z dalszym otoczeniem. Przedstawiony materiał pochodzi z badań terenowych, prowadzonych według metodologii teorii ugruntowanej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Benedyktynowicz D., Benedyktynowicz Z., 1992, Dom w tradycji ludowej, Wrocław: Wiedza o kulturze.

Bourdieu P., 2007, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Brosz M., 2012, Komputerowe wspomaganie badań jakościowych. Zastosowanie pakietu NVivo w analizie materiałów nieustrukturyzowanych, Przegląd Socjologii Jakościowej, nr 1(8), http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org (dostęp: 1.08.2018).

Brosz M., 2014, Badanie jakościowe w warunkach niedoszacowania czasu – czyli o konieczności „podążania na skróty”. Organizacja procesu badawczego pod kątem zastosowania komputerowego wsparcia analizy danych jakościowych, Przegląd Socjologii Jakościowej, nr 2(10), http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org (dostęp: 1.08.2018).

Brosz M., 2014, Wyobrażenie, sprawstwo i kontrola. Struktura działań w przestrzeni mieszkalnej, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. Grażyny Romańczuk-Woronieckiej, Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski.

Brosz M., Bryda G., Niedbalski J., 2017, Big Data i CAQDAS a procedury badawcze w polu socjologii jakościowej, Przegląd Socjologii Jakościowej, nr 2(13), http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org (dostęp: 1.08.2018).

Chałasiński J., 1979, Drogi awansu społecznego robotnika, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Charmaz K., 2009, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chase S., 2009, Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów [w:] N. Denzin, Y. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czarnecki A., Heffner K. (red.), Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Denzin N., Lincoln Y., 2009, Wprowadzenie [w:] N. Denzin, Y. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Drozdowski R., 2012, Formy zamieszkiwania. Kilka refleksji badawczych [w:] P. Wołyński (red.), Formy zamieszkiwania. Domostwa w obrazach – poznaniaków portret zbiorowy, Poznań: Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Gallent N., 2007, Second Homes, Community and a Hierarchy of Dwelling, Area, no. 1(39).

Gibbs G., 2011, Analizowanie danych jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giddens A., 2003, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Poznań: Zysk i S-ka. Informator Gminy Adamów, 2017, Rok I, nr 2/17.

Jewdokimow M., 2011, Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kajdanek K., 2011, Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, Kraków: Nomos.

Kajdanek K., 2012, Suburbanizacja po polsku, Kraków: Nomos.

Kaltenberg-Kwiatkowska E. (red.), 1982, Mieszkanie analiza socjologiczna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kaufmann J.-C., 2010, Wywiad rozumiejący, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Łukasiuk M., 2007, Obcy w mieście. Migracja do współczesnej Warszawy, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Łukasiuk M., Jewdokimow M., 2012, Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Łukasiuk M., Jewdokimow M. (red.), 2014, Socjologia zamieszkiwania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.

Łukasiuk M., Jewdokimow M. (red.), 2015, Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Mallet S., 2004, Understanding home: a critical review of the literature, The Sociological Review, no. 52(1).

Murawska H., 1994, Imigranci wiejscy w mieście, Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Philips M., 2005, Differential productions of rural gentrification: illustrations from North and South Norfolk, Geoforum, no. 4(36).

Prochownik A., 1975, Urbanizacja wsi czy deruralizacja?, Czasopismo Geograficzne, nr 4(46).

Rancew-Sikora D., Żadkowska M., 2017, Receiving Guests at Home By Nationally Mixed Couples: The Case Of Polish Females And Norwegian Males, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, z. 4.

Siemiński W., 1982, Budynek i osiedle jako przedłużenie funkcji mieszkania [w:] E. Kaltenberg-Kwiatkowska (red.), Mieszkanie. Analiza socjologiczna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne.

Simmel G., 2005, Mentalność mieszkańców wielkich miast [w:] idem, Socjologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Skowrońska M., 2014, Przyjmowanie gości w przestrzeni domowej jako problem granicy między publicznym a prywatnym [w:] M. Łukasiuk, M. Jewdokimow (red.), Socjologia zamieszkiwania. Narracje, Dyfuzje, Interwencje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.

Skowrońska M., 2015, Jak u siebie. Zamieszkiwanie i komfort, Kraków: Nomos.

Staszewska S., 2012, Przekształcenia urbanistyczne osiedli wiejskich strefy podmiejskiej dużego miasta, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, nr 4.

Śpiewak R., 2012, Definiowanie kategorii „wieś” na początku XXI wieku, czyli o kłopotach badacza obszarów wiejskich, Wieś i Rolnictwo, nr 3(156).

Ungeheuer-Buican G., 1982, Mieszkanie wiejskie [w:] E. Kaltenberg-Kwiatkowska (red.), Mieszkanie. Analiza socjologiczna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne.

Woroniecka G. (red.), 2007, Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, Warszawa: Trio.

Wójcik M., 2013, Gentryfikacja wsi – „Jak daleko od miasta?”, http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/4465/gentryfikacja_wer_pierw.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 1.08.2018).

Pobrania

Opublikowane

2018-12-18

Jak cytować

Brosz, M. (2018). Odwrócona narracja o zamieszkiwaniu na wsi. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(4), 78–91. https://doi.org/10.26881/maes.2018.4.04