Między pamięcią i polityką. Żeński obóz koncentracyjny „AŁŻIR” koło Astany w Kazachstanie

Autor

  • Ewa Nowicka Collegium Civitas, Instytut Socjologii

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.4.08

Słowa kluczowe:

Kazachstan, Muzeum „AŁŻIR”, budowanie nowoczesnego narodu, gloryfikacja historii narodu

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony koncepcjom tworzonym i przekazywanym przez Muzeum Pamięci Ofiar Represji Politycznych i Totalitaryzmu zorganizowanemu w miejscu istnienia Akmolińskiego Obozu dla Żon Zdrajców Ojczyzny (Akmolińskij łagier żon izmiennikow Rodiny) „AŁŻIR”. Autorka koncentruje się na funkcjonowaniu muzeum w obszarze zewnętrznej i wewnętrznej polityki państwa kazachstańskiego, prowadzonej przez prezydenta Nursułtana Nazarbajewa i jego współpracowników. W muzeum znajdujemy treści dotyczące rzeczywistości obozowej, ale przede wszystkim elementy wspierające państwo kazachstańskie i kazachski naród. Autorka przedstawia analizę wielu aspektów ideologii ukrytej w obrębie muzeum. Główne idee to: gloryfikacja historii, kultury i humanitaryzmu Kazachów, wyrażającego się w okazywaniu pomocy osobom zagrożonym i w potrzebie.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Akimbekow S., 2016, Istorija stiepiej. Fenomen gosudarstwa Czyngischana w istorii Eurazji, Ałmaty: Institut Azjackich Issliedowanii.

Bachórz A., 2009, Wielka Wojna Ojczyźniana we współczesnej rosyjskiej kinematografii. O nośnikach pamięci zbiorowej, Przegląd Zachodni, nr 2.

Bisztyga A., 2015, Terenowa administracja rządowa oraz samorząd terytorialny w Republice Kazachstanu. Aspekt konstytucyjny, Studia Iuridica Lublinensia, nr 22.

Bodio T., Wojtaszczyk K.A. (red.), 2000, Kazachstan. Społeczeństwo-historia, polityka, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Bogumił Z., Wawrzyniak J., 2010, Narracje zniszczenia, trauma wojenna w muzeach miejskich Petersburga, Warszawy i Drezana, Kultura i społeczeństwo, nr 54(4).

Bremmer I., 1994, Nazarbaev and the north, State building and ethnic relations in Kazakhstan, Ethnic and Racial Studies, no. 17(4).

Czebotariew A., 2015, Politiczieskaja mysl suwerennogo Kazachstana, dinamika idiei i ocenki, Astana–Ałmaty.

Edensor Tim, 2004, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, tłum. A. Sadza, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gellner E., 1992, Dwie formy więzi społecznej [w:] Mach Z., Paluch A. (red.), Sytuacja mniejszościowa i tożsamość, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Głowacka-Grajper M., 2016, Transmisja pamięci, działacze „sfery pamięci” i przekaz o Kresach Wschodnich we współczesnej Polsce, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Masanov N., 2002, Perceptions of ethnic and all-national Identity in Kazakhstan, The Nationalities Question in Post-Soviet Kazakhstan, no. 51.

Masanov N.Ė., Karin E. & Chebotarev A., 2002, The nationalities question in post-Soviet Kazakhstan, Institute of Developing Economies, Jetro.

O’Callaghan L., 2004, War of Words, Language Policy in Post Independence Kazakhstan, Nebula, no. 1(3).

Osnownyje Zakonodatielnyje Akty o Jazykach w Riespublikie Kazachstan, 2015, Ałmaty: Jurist.

Penkala-Gawęcka D., 2009, Mikropolityka etniczności. Obchody wiosennego święta Nauryz w postsowieckim Kazachstanie, Etnografia Polska, t. 53, z. 1–2.

Sejdimbek A., 2012, Mir Kazachow, Astana: Foljant.

Thompson E.M., 2000, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, Universitas.

Wierzbicki A., 2014, Stratyfikacja etnospołeczna w Azji centralnej i jej wyzwania dla etnopolityki (na przykładzie Kazachstanu)/ethnosocial stratification in central Asia and its challenges for ethnopolitics (the case of Kazakhstan), Politeja, nr 31.1.

Wites T., 2002, Kazachstan – zmiany i wyzwania gospodarcze na przełomie XX i XXI wieku [w:] M. Wague (red.), Afryka, Azja, Ameryka Łacińska – wyzwania społeczno-gospodarcze w XXI wieku, Warszawa: Multi Print.

Załęski, 2012, Radzieckość w tożsamości kulturowo-społecznej we współczesnym Kirgistanie [w:] P. Załęski, E. Breslavskaia, M. Włodarkiewicz (red.), Tożsamości narodowe na obszarze postradzieckim Między dziedzictwem a tradycją wynalezioną. Kultura i polityka, t. 2, Pracownia Kultury Politycznej INP UW, Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk politycznych UW.

www.museum-alzhir.kz (dostęp: 11.12.2017).

Pobrania

Opublikowane

2018-12-18

Jak cytować

Nowicka, E. (2018). Między pamięcią i polityką. Żeński obóz koncentracyjny „AŁŻIR” koło Astany w Kazachstanie. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(4), 151–166. https://doi.org/10.26881/maes.2018.4.08