Wyobraźnia metodologiczna Michela Foucaulta

Autor

  • Paweł Bytniewski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.03

Słowa kluczowe:

Foucault, wyobraźnia, metodologiczna poprawność, metodologiczna twórczość

Abstrakt

Michel Foucault nie respektował w swym myśleniu dyscyplinarnych granic nauk, w rezultacie czego jego analizy posiłkowały się wynalazkami pojęciowymi, które powstawały poza, a niekiedy wbrew tradycyjnym repertuarom pojęciowym nauk. Często zainicjowane tylko na próbę, a nawet z przypadku, były owe wynalazki „barbarzyńskimi” lub po prostu „okropnymi” wedle samego Foucaulta, a jednak niezbędnymi dla uformowania przestrzeni myślowej zajmowanej przez przedmioty, których istnienia nikt wcześniej nie podejrzewał. Z czasem tego rodzaju twory pojęciowe nabierały znaczenia ośrodków Foucaultowskiej wyobraźni intelektualnej, stając się swoistymi centrami produktywności jego myśli.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bachelard G., 1975, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, tłum. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, przedm. J. Błoński, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bytniewski P., 2013, Dyskursy wiedzy. Michaela Foucaulta archeologie nauk humanistycznych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Canguilhem G., 2005, The Object of the History of Science [w:] Continental Philosophy of Science, G. Gutting (ed.), Malden–Oxford–Victoria: Blackwell Publishing.

Eribon D., 2005, Michel Foucault. Biografia, tłum. J. Levin, Warszawa: Wydawnictwo KR.

Foucault M., 1971a, Monstrosities in Criticism, Diacritics, vol. 1, no 1.

Foucault M., 1971b, Foucault responds 2, Diacritics, vol. 1, no 2.

Foucault M., 1977, Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Foucault M., 1994, Réponse à une question [Esprit, nr 371, maj 1968] [w:] idem, Dits et Écrits, vol. 1, Paris: Gallimard.

Foucault M., 1996, End of Monarchy of Sex [w:] idem, Foucault Live (Interviews 1961– 1984), S. Lotringer (ed.), trans. L. Hochroth, J. Johnston, New York: Semiotext(e).

Foucault M., 2002, Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 2 grudnia 1970, tłum. M. Kozłowski, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Foucault M., 2010, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, tłum. M. Herer, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gilian G., 1994, Foucault’s Philosophy [w:] J. Bernauer, D. Rasmussen (eds.), The Final Foucault, Cambridge–London: MIT Press.

Herer M., 2010, Od tłumacza [w:] M. Foucault, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, tłum. M. Herer, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Steiner G., 1971, The Mandarin of the Hour. Michel Foucault, The New York Times Review of Books.

Pobrania

Opublikowane

2018-10-10

Jak cytować

Bytniewski, P. (2018). Wyobraźnia metodologiczna Michela Foucaulta. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(3), 33–44. https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.03