Czy jesteśmy skazani na rządomyślność?

Autor

  • Urszula Zbrzeźniak Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.04

Słowa kluczowe:

rządomyślność, biopolityka, subiektywność, emancypacja

Abstrakt

Niniejszy tekst jest poświęcony możliwym przekształceniom współczesnej formy władzy, która została opisana przez Foucaulta jako rządomyślność. Pierwsza część jest ogólnym wprowadzeniem do problemu rządomyślności i biopolityki w myśli Foucaulta oraz jest omówieniem najważniejszych konsekwencji wypływających z Foucaultowskiej koncepcji biopolityki. Część druga jest poświęcona porównaniu dwóch reinterpretacji rządomyślności zaproponowanych przez Maurizio Lazzarato i Wendy Brown, a także pokazuje możliwe drogi przezwyciężenia reżimu rządomyślności.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Brown W., 2015, Undoing the demos, New York: Zone Books.

Golder B., 2015, Foucault and the politics of rights, Stanford: Stanford University Press.

Foucault M., 2000, Historia seksualności, tłum. T. Komendant, B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa: Czytelnik.

Foucault M., 2001, Dits et écrits, t. 2, Paris: Gallimard.

Foucault M., 2011, Narodziny biopolityki, tłum. M. Herer, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hardt M., Negri A., 2005, Imperium, przeł. S. Ślusarski, A. Kołbaniuk, Warszawa: Wydawnictwo WAB.

Hardt M., Negri A., 2012, Rzecz-pospolita, Praktyka teoretyczna, Kraków: Korporacja Ha!art.

Hardt M., Negri A., 2017, Assembly, New York: Oxford University Press.

Laclau E., 2004, Emancypacje, tłum. zbiorowe, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP.

Laclau E., 2009, Rozum populistyczny, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP.

Lazzarato M., 2011, The Making of the Indebted Man, Amsterdam: Semiotext(e).

Lazzarato M., 2014, Signs and Machines, Los Angeles: Semiotext(e).

Lazzarato M., 2015, Govering by Debt, South Pasadena: The MIT Press.

Pobrania

Opublikowane

2018-10-10

Jak cytować

Zbrzeźniak, U. (2018). Czy jesteśmy skazani na rządomyślność?. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(3), 45–60. https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.04