Rządomyślność w społeczeństwie wielokulturowym, czyli o sprawowaniu władzy nad zróżnicowaniem

Autor

  • Maja Biernacka Uniwersytet w Białymstoku

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.05

Słowa kluczowe:

wielokulturowa rządomyślność, władza, dyscyplina, kontrola społeczna, technologie jaźni

Abstrakt

Artykuł dotyczy rządomyślności, która jest terminem wprowadzonym do nauk społecznych przez Michela Foucaulta w celu opisu i analizy instytucji, procesów, a także form władzy niesprowadzających się do odgórnego rządzenia, zarządzania, dominowania czy dyscyplinowania, ale sprawowania władzy przy współuczestnictwie podlegających jej formalnie podmiotów. Poświęcony jest rewizji pojęcia oraz analizie zasadniczych problemów, jakich nastręcza ono w naukach społecznych, możliwych sposobów jego zastosowania w odniesieniu do społeczeństwa wielokulturowego, a ponadto jego rewersu w postaci tak zwanej wielokulturowej nierządomyślności.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Biernacka M., 2011, Utopia wielokulturowości, czyli jak się mają prawa mniejszości do praw człowieka, Studia Polityczne, nr 28, s. 271–304.

Billig M., 2013, Learn to Write Badly: How to Succeed in the Social Sciences, Cambridge: Cambridge University Press.

Bröckling U., Krasmann S., Lemke T., 2011, From Foucault’s lectures at the Collegè de France to Studies of Governmentality. Introduction [w:] idem (eds.), Governmentality: Current Issues and Future Challenges, New York–Abingdon, Oxon: Routledge, Taylor & Francis Group, 1–33.

Castro Gómez S., 2010, Historia de la gubernamentalidad I: Razón de Estado, liberalism y neoliberalismo en Michel Foucault, Bogotá: Siglo del Hombre Editores/Pontifica Universidad Javeriana – Instituto Pensar/Universidad Santo Tomás.

Castro Gómez S., 2016, Historia de la gubernamentalidad II: Filosofía, cristianismo y sexualidad en Michel Foucault, Bogotá: Siglo del Hombre Editores/Pontifica Universidad Javeriana – Instituto Pensar/Universidad Santo Tomás.

Chignola S., 2006, L’impossibile del sovrano. Governamentalità e liberalismo in Michel Foucault [w:] S. Chignola (ed.), Governare la vita. Un seminario sui Corsi di Michel Foucault al Collège de France (1977–79), Verona: Ombre Corte, s. 37–70.

Chignola S., 2014, Foucault oltre Foucault. Una politica della filosofia, Roma: DeriveApprodi.

Czyżewski M., 2009, Między panoptyzmem a „rządomyślnością” – uwagi o kulturze naszych czasów, Kultura Współczesna, nr 2(60), s. 83–95.

Dean M., 1999, Governmentality: Power and Rule in Modern Society, London: Sage.

Eggenter M., 2017, Indebitamente Indebitati. Neoliberalismo e regime del debito, Morrisville, NC: Lulu.com.

Foucault M., 1991, Governmentality [w:] G. Burchell, C. Gordon, P. Miller (eds.), The Foucault Effect. Studies in governmentality, Chicago: The University of Chicago Press.

Franczak K., 2013, „Uwiedzowienie” sztuki: problem intelektualizacji współczesnych działań artystycznych, Kultura i Społeczeństwo, nr 1, s. 69–84.

Gordon C., 1991, Governmental Rationality: An Introduction [w:] G. Burchell, C. Gordon, P. Miller (eds.), The Foucault Effect. Studies in Governmentality, Chicago: The University of Chicago Press, s. 1–52.

Gratton J., 2000, Introduction. Return of the subject [w:] P. Gifford, J. Gratton (eds.), Subject Matters: Subject and Self in French Literature from Descartes to the present, Amsterdam–Atlanta, GA: Editions Rodopi B.V., s. 1–27.

Hage G., 2000, White Nation: Fantasies of White Supremacy in a Multicultural Society, New York: Routledge.

Hage G., 2003, Against Paranoid Nationalism: searching for hope in a shrinking society, Annandale, NSW: Pluto Press.

Hage G., 2016, Intercultural relations at the limits of multicultural governmentality [w:] D. Ivison (ed.), The Ashgate Research Companion to Multiculturalism, Abingdon, Oxon–New York: Routledge, s. 235–254.

Irusta Mérida, A.A., 2012, El concepto de gubernamentalidad en la filosofía de Michel Foucault: fundamentos para la lectura de los cursos en el collège de France de 1977–1978 y 1978–1979, Santiago (Chile): Pontificia Universidad Católica de Chile.

Kerr D., 1999, Beheading the King and Enthroning the Market: A Critique of Foucauldian Governmentality, Science & Society, vol. 63, no. 2, s. 173–202.

Krasnodębski Z., 1996, Porządek wśród chaosu. Filozofia kulturalizmu i pojęcie socjologii we wczesnych pismach Floriana Znanieckiego [w:] idem (red.), Postmodernistyczne rozterki kultury, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 85–107.

Kuszyk-Bytniewska M., 2013, Znaniecki i Husserl o rzeczywistości kulturowej i jej badaniu. Onto-epistemologiczna interpretacja współczynnika humanistycznego, Studia Metodologiczne, nr 31, s. 145–181.

Lemke T., 2007, Gouvernementalität und Biopolitik, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Ludden D. (ed.), 2002, Reading Subaltern Studies: Critical History, Contested Meaning and the Globalization of South Asia, London: Anthem Press.

Machiavelli N., 2010, Książę. Cel uświęca środki, tłum. na podst. ang. przekładu W.K. Marriotta Z. Płoski, Gliwice: Onepress.

Mahon M., 1992, Foucault’s Nietzschean Genealogy: Truth, Power, and the Subject, Albany: State University of New York Press.

Morris R.C. (ed.), 2010, Can the Subaltern Speak?: Reflections on the History of an Idea, New York–Chichester, West Sussex: Columbia University Press.

Nowicka M., 2012, Bezczyn i zaniechanie jako agency. Między sprawczym działaniem a ujarzmieniem [w:] K. Skowronek, K. Leszczyńska (red.), Performatywne wymiary kultury, Kraków: Libron, s. 45–60.

Pogodda S., Richmond O.P., 2015, Palestinian unity and everyday state formation: subaltern ‘ungovernmentality’ versus elite interests, Third World Quarterly, vol. 36, issue 5, s. 890–907.

Rivera Vicencio E., 2016, Teoría de la Gubernamentalidad Corporativa: Aspectos Generales y Conformación Monetaria, Pallejà (Barcelona): megustaescribir.

Rodríguez I. (ed.), 2001, The Latin American Subaltern Studies Reader, Durham–London: Duke University Press.

Rosenberg A., Milchman A., 2009, The Final Foucault: Government of Others and Government of the Self [w:] S. Binkley, J. Capetillo (eds.), A Foucault for the 21st Century: Governmentality, Biopolitics and Discipline in the New Millenium, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, s. 62–71.

Sawicka M., 2017, O przekraczaniu granic rasowych oraz spłacaniu historycznego długu. Spotkania Brazylii z Afryką [w:] M. Biernacka (red.), Od Ameryki Łacińskiej do Gwinei Równikowej. Tożsamość, granice, naród, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 121–154.

Youdell D., 2006, Impossible Bodies, Impossible Selves: Exclusions and Student Subjectivities, Dordrecht: Springer.

Wilson C., 2009, Beyond State Politics: Subjectivities and Techniques of Government in Contemporary Neoliberal Social Movements [w:] S. Binkley, J. Capetillo (eds.), A Foucault for the 21st Century: Governmentality, Biopolitics and Discipline in the New Millenium, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, s. 30–45.

Znaniecki F., 1991, Rzeczywistość kulturowa [w:] idem, „Humanizm i poznanie” i inne pisma filozoficzne, t. 2, tłum. J. Wocial, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 459–928.

Pobrania

Opublikowane

2018-10-10

Jak cytować

Biernacka, M. (2018). Rządomyślność w społeczeństwie wielokulturowym, czyli o sprawowaniu władzy nad zróżnicowaniem. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(3), 61–71. https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.05