Pomiędzy subiektywnością a obiektywnością: problem podmiotowości prawnej w kontekście biopolityki i urządzenia Michela Foucaulta

Autor

  • Maria Łojek-Kurzętkowska Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.06

Słowa kluczowe:

podmiotowość prawna, biopolityka, urządzenie, subiektywność, obiektywność

Abstrakt

Tematem artykułu jest zagadnienie podmiotowości człowieka w odniesieniu do prawa bioetycznego w Polsce. Moim celem jest ukazanie nieadekwatności obowiązującego określenia podmiotowości w stosunku do problemów bioetycznych i postmodernistycznego modelu prawa. Pierwsza część artykułu koncentruje się wokół opisu konsekwencji kryzysu podmiotowości dla rozstrzygnięć z zakresu prawa bioetycznego. Druga część jest poświęcona postmodernistycznemu modelowi podmiotowości prawnej. Kolejna sekcja opracowania dotyczy analizy paradoksalności pojęcia podmiotowości w kontekście zagadnienia iluzoryczności i dwoistości epistemicznej ludzkiego „ja” (perspektywa subiektywna i perspektywa obiektywna). Okazuje się, że problemy bioetyczne współczesnego świata wymagają rozstrzygnięć, dla których interesujący punkt wyjścia może stanowić refleksja na temat biopolityki i urządzenia autorstwa Michela Foucaulta.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Agamben G., 2009, Nagość, tłum. K. Żaboklicki, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Baudrillard J., 2005, Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Warszawa: Sic!

Baudrillard J., 2015, Zapomnieć Foucaulta, tłum. K. Jaksender, Kraków: Libron.

Bauman Z., 1995, Wolność, Kraków: Znak.

Belshaw Ch., 2001, Environmental Philosophy: Reason, Nature and Human Concern, Chesham: Acumen.

Foucault M., 1998, Nadzorować i karać, tłum. T. Komendant, Warszawa: Aletheia.

Foucault M., 2010, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, tłum. M. Herer, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Foucault M., 2011, Narodziny biopolityki, tłum. M. Herer, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Foucault M., 2016, Hermeneutyka podmiotu, tłum. M. Herer, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Holland S., 2003, Bioethics. A Philosophical Introduction, Cambridge: Polity Press.

Lem S., 2012, Dzienniki gwiazdowe, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Lemke T., 2010, Biopolityka, tłum. T. Dominiak, Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Marcel G., 1965, Being and Having, tłum. K. Farrer, New York: Harper & Row Publishers.

Morawski L., 1999, Główne problemy współczesnej filozofii prawa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pietrzykowski T., 2016, Chimery i hybrydy. Podmiotowość prawna między dogmatem a konwencją, https://www.academia.edu/11866811/Chimery_i_hybrydy._Podmiotowo-%C5%9B%C4%87_prawna_mi%C4%99dzy_dogmatem_a_konwencj%C4%85 (dostęp: 15.05.2016).

Rich B., 1997, Postmodern Personhood: A Matter of Consciousness, Bioethics, no. 11, pp. 3–4.

Rorty R., 1996, Przygodność, ironia i solidarność, tłum. J. Popowski, Warszawa: Spacja.

Rosińska Z., 1999, Bierność umysłowa a postawa estetyczna [w:] T. Kostyrko (red.), O nowoczesnej myśli estetycznej w Polsce, Warszawa: Instytut Kultury.

Shusterman R., 1998, Estetyka pragmatyczna: żywe piękno i refleksja nad sztuką, tłum. A. Chmielewski, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pobrania

Opublikowane

2018-10-10

Jak cytować

Łojek-Kurzętkowska, M. (2018). Pomiędzy subiektywnością a obiektywnością: problem podmiotowości prawnej w kontekście biopolityki i urządzenia Michela Foucaulta. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(3), 72–87. https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.06