Przekraczając urządzanie? Esej o dwóch pojęciowych próbach scharakteryzowania neoliberalizmu

Autor

  • Iwona Młoźniak Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.08

Słowa kluczowe:

dług, urządzanie algorytmiczne, neoliberalizm

Abstrakt

Artykuł prezentuje dwie próby rozwinięcia foucualtowskiego analityki aktualności, Maurizzio Lazzarato i Antoinette Rouvroy, które wskazują możliwości wykorzystania teorii filozoficznych dla badań społecznych, ale również zawierają katalog problemów, przez wielu współczesnych socjologów uważanych za charakterystyczne dla neoliberalizmu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barry A., Osborne T., Rose N., 1996, Foucault and political reason. Liberalism, neo-liberalism and rationalities of government, Chicago: University of Chicago Press.

Bourdieu P., 2005, Dystynkcja. Krytyka społecznej władzy sądzenia, tłum. P. Biłos, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bröckling U., Krasmann S., Lemke T., 2011, Governmentality. Current Issues and Future Chalanges, New York: Routlage.

Dean M., Villadsen K., 2016, State phobia and civil society, Stanford: Stanford University Press.

Deleuze G., 2007, Negocjajce: 1972–1990, tłum. M. Herer, Wrocław: WN Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Deleuze G., Guattari F., 2015, Tysiąc plateau, tłum. zbiorowe, Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.

Deleuze G., Guattari F., 2017, Anty-Edyp, tłum. T. Kaszubski, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Dobrowolski J., 2006, 120 godzin czyli Upadek pewnego dżentelmena, Warszawa: Czytelnik.

Gdula M., Sadura P., 2012, Style życia i porządek klasowy w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lazzarato M., 2011, La fabrique de l’homme endette. Essai sur la condition néolibérale, Paris: Éditions Amsterdam.

Parisi L., Instrumental Reason, Alghoritmic Capitalism, and the Incomputable[w:] M. Pasqinelli (ed.), Alleys of Your Mind: Augmented Intelligence and Its Traumas, Lüneburg: Meson Press.

Rouvroy A., 2014, Des données sans personne: le fétichisme de la donnée à caractère personnel à l’épreuve de l’idéologie des Big Data[w:]Etude annuelle du Conseil d’Etat “Le numérique et les droits fondamentaux”, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000541/index.shtml (dostęp: 22.06.2017).

Rouvroy A., Berns T., 2013, Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation: le disparate comme condition d’individuation par la relation?, Resaux, vol. 1, no. 177.

Steyerl H., 2013, How Not To Be Seen: A Fucking Didactic Educational MOV. File, https:// www.artforum.com/video/mode=large&id=51651 (dostęp: 22.06.2017).

Vogl J., 2015, Widmo kapitału, tłum. K. Sosnowska, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Pobrania

Opublikowane

2018-10-10

Jak cytować

Młoźniak, I. (2018). Przekraczając urządzanie? Esej o dwóch pojęciowych próbach scharakteryzowania neoliberalizmu. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(3), 111–123. https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.08