Urządzanie poza funkcją Pana: neoliberalna racjonalizacja władzy a kryzys autorytetu symbolicznego

Autor

  • Krzysztof Świrek Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.09

Słowa kluczowe:

neoliberalizm, urządzanie, psychoanaliza, porządek symboliczny, Michel Foucault, Jacques Lacan, władza symboliczna

Abstrakt

Artykuł zawiera propozycję odczytania Foucaultowskiego pojęcia urządzania w kontekście teorii psychoanalitycznej. Urządzanie jest tutaj rozumiane jako szczególny typ racjonalności władzy, polegający na ekonomizowaniu życia i zapewnianiu dobrobytu populacji przez manipulację warunkami i środkami technicznymi. Ta logika władzy zostaje zestawiona z pochodzącą z psychoanalizy koncepcją funkcji Pana, rozumianą jako sposób funkcjonowania tradycyjnej władzy, którego ważnym elementem jest dostarczanie decyzjom wiążącej sankcji, odnoszenie się do podmiotu jako ośrodka zobowiązań i odpowiedzialności wobec prawa. Logika urządzania odnosi się do norm wydajności i opłacalności, przedstawia decyzje władzy jako wynik ekspertyzy dążącej do optymalizacji procesów społecznych. Artykuł dostarcza przykładów zastosowania logiki urządzania, dzięki którym zostają pokazane ukryte założenia tego typu racjonalności władzy, omijającej funkcję Pana i autorytetu symbolicznego. W finalnej partii tekstu zostają omówione konsekwencje rozprzestrzeniania się logiki urządzania: kryzys autorytetu symbolicznego i dezorientacja podmiotów skonfrontowanych z władzą przedstawiającą się jako czysta racjonalność.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bonnefon J.-F., Shariff A., Rahwan I., 2016, The social dilemma of autonomous vehicles, Science, no. 352(6293).

Chłoń-Domińczak A., Topińska I., 2015, ESPN Thematic Report on integrated support for the long-term unemployed (Poland), Brussels: European Commision: Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion.

Foucault M., 1977, Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, Warszawa: PIW.

Foucault M., 2002, Porządek dyskursu, tłum. M. Kozłowski, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Foucault M., 2006, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, tłum. T. Komendant, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Foucault M., 2010, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, tłum. M. Herer, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Foucault M., 2011, Narodziny biopolityki, tłum. M. Herer, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Karwacki A., Kaźmierczak T., Rymsza M., 2014, Reintegracja: aktywna polityka społeczna w praktyce, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Lacan J., 1991, Le Semiaire, livre XVII: L’envers de la psychanalyse, Paris: Seuil.

Lacan J., 2007, The Seminar of Jacques Lacan, Book XVII: The Other Side of Psychoanalysis, tłum. R. Grigg, New York: Norton & Norton.

Legendre P., 2011, Zbrodnia kaprala Lortiego. Traktat o Ojcu, Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego.

Lianos M., Douglas M., 2000, Dangerization and the End of Deviance, British Journal Of Criminology, no. 40.

McFalls L., Pandolfi M., 2014, Parrhesia and Therapeusis: Foucault on and in the World of Contemporary Neoliberalism [w:] J.D. Faubion (ed.), Foucault Now. Current Perspectives in Foucault Studies, Cambridge: Polity.

Niklas J., Sztandar-Sztanderska K., Szymielewicz, K., 2017, Profiling the Unemployed in Poland: Social and Political Implications of Algorithmic Decision Making, Fundacja Panoptykon, https://panoptykon.org/sites/default/files/leadimage-biblioteka/panoptykon_profiling_report_final.pdf (dostęp: 17.03.2018).

Polanyi K., 2010, Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów, tłum. M. Zawadzka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sharpe M., 2006, The ‘Revolution’ in Advertising and University Discourse [w:] J. Clemens, R. Grigg (eds.), Jacques Lacan and the Other Side of Psychoanalysis, Durham–London: Duke University Press.

Shildrick T. et al., 2012, Poverty and insecurity. Life in low-pay, no-pay Britain, Bristol: Policy Press.

Žižek S., 2001, Przekleństwo fantazji, tłum. A. Chmielewski, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Žižek S., 2008, For They Know Not What They Do: Enjoyment As a Political Factor, London: Verso.

Žižek S., 2009, Cztery dyskursy, cztery podmioty, tłum. M. Kropiwnicki [w:] M. Kropiwnicki, J. Kutyła (red.), Žižek. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Źródła internetowe

http://moralmachine.mit.edu/, opracowane przez: MIT Media Lab. (dostęp: 22.04.2017).

Pobrania

Opublikowane

2018-10-10

Jak cytować

Świrek, K. (2018). Urządzanie poza funkcją Pana: neoliberalna racjonalizacja władzy a kryzys autorytetu symbolicznego. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(3), 124–141. https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.09