Governmentality w systemie pomocy społecznej

Autor

  • Marcin Boryczko Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.12

Słowa kluczowe:

praca socjalna, rządomyślność, państwo opiekuńcze

Abstrakt

Praca socjalna, traktowana jako specyficzne pole praktyk społecznych, służących z jednej strony wspieraniu, pomaganiu i rozwiązywaniu problemów, z drugiej zaś, jako pole zaangażowane w mechanizmy biurokratyczne, których ukrytym celem jest kontrolowanie i zarządzanie problemami, miała od samego początku istnienia państwa opiekuńczego charakter ambiwalentny. Państwo nowożytne, stanowiące podstawę nowoczesnego porządku opartego na dyscyplinowaniu i pedagogizacji, rozpoczyna wprowadzanie reform socjalnych od zwiększenia produktywności i efektywności siły roboczej. Celem niniejszego tekstu jest próba spojrzenia na genezę państwa opiekuńczego oraz szeroko rozumianej pomocy publicznej z perspektywy Foucaultowskiego governmentality, która pozwala zidentyfikować w historycznych procesach rozwojowych tendencje obecne również dziś w perspektywie neoliberalizacji życia społecznego. Aktualność problematyki governementality w obszarze systemów zabezpieczeń społecznych nie podlega dyskusji, o czym świadczą publikacje oraz badania prowadzone w tym obszarze. Patrząc z aplikacyjnej perspektywy, można powiedzieć, że ośrodek pomocy społecznej jest najwłaściwszym miejscem „łagodnego” dyscyplinowania i dostosowywania członka społeczeństwa odstającego od normy.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Boryczko M., Frysztacki K., Kotlarska-Michalska A., Mendel M., 2016, Przeciw biedzie. Socjologiczno-pedagogiczny przyczynek do nowych rozwiązań starego problemu, Gdańsk: Wydawnictwo Europejskiego Centrum Solidarności.

Brante T., 2010, Professional fields and truth regimes: In search of alternative approaches, Comparative Sociology, no. 6, vol. 10.

Burchell G., Gordon C., Miller P. (eds.), 1991, The Foucault Effect. Studies in Governmentality, Chicago: The University of Chicago Press.

Chambon A., Irving A., Epstein L. (eds.), 1999, Reading Foucault for Social Work, New York: Columbia University Press.

Comminis I., 2017, Social work and the penal state, European Journal of Social Work, no. 1.

Czyżewski M., Marynowicz-Hetka E., Woroniecka G. (red.), 2013, Pedagogizacja życia społecznego, Societas/Communitas, nr 2.

Foucault M., 1999a, Social Work, Social Control, and Normalization: Roundtable Discussion with Michel Foucault [w:] A. Chambon, A. Irving, L. Epstein (eds.), Reading Foucault for Social Work, New York: Columbia University Press.

Foucault M., 1999b, Narodziny kliniki, tłum. P. Pieniążek, Warszawa: Wydawnictwo KR.

Foucault M., 2010, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, tłum. M. Herer, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Geisen T., 2005, Państwo socjalne w okresie modernizmu. O powstaniu systemów zabezpieczenia socjalnego w Europie [w:] K. Kraus, T. Geisen (red.), Państwo socjalne w Europie.

Historia – rozwój – perspektywy, tłum. M. Bratkowska-Zariczna, P. Zariczny, Toruń: Wydawnictwo UMK.

Gellner E., 2009, Narody i nacjonalizm, tłum. T. Hołówka, A. Grzybek, Warszawa: Difin.

Granosik M., 2016, Standaryzowanie pracy socjalnej (społecznej) w perspektywie krytycznej – w stronę niestandardowego refleksyjnego działania profesjonalnego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, t. 29, nr 1.

Kawińska M., Kurtyka-Chałas J. (red.), 2016, Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Lister R., 2007, Bieda, tłum. A. Stanaszek, Warszawa: Sic!

Parton N., 1994, ‘Problematics of Government’. (Post) Modernity and Social Work, British Journal of Social Work, no. 24.

Powell J., 2012, Social Work and Elder Abuse: A Foucauldian Analysis, Social Work & Society, no. 1.

Rose N., 1996, Inventing out selves. Psychology, power, and personhood, Cambridge: Cambridge University Press.

Smith A. et al., 2008, The emergence of a working poor: Labour markets, neoliberalisation and diverse economies in post-socialist cities, Antipode, no. 40(2), pp. 283–311, https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2008.00592.x (dostęp: 12.09.2018).

Wilczek J. (red.), 2017, Programy mieszkaniowe w przeciwdziałaniu bezdomności – dobre praktyki i refleksja systemowa, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pobrania

Opublikowane

2018-10-10

Jak cytować

Boryczko, M. (2018). Governmentality w systemie pomocy społecznej. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(3), 189–203. https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.12