Partycypacja a rządomyślność? Refleksje wokół projektu edukacyjnego Future Youth Schools Forum

Autor

  • Anna Jarkiewicz Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.14

Słowa kluczowe:

partycypacja, rządomyślność, projekt edukacyjny, forum młodzieżowe

Abstrakt

Jednym z celów Unii Europejskiej do roku 2020 jest zapewnienie Europejczykom lepszego poziomu wykształcenia oraz zwiększenie ich zaangażowania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Zalecane działania w krajach członkowskich powinny koncentrować się w szczególności na: (1) zwiększeniu motywacji do uczenia się, ze zwróceniem uwagi na uczniów zagrożonych wczesnym opuszczaniem nauki, (2) rozwijaniu w uczniach kompetencji komunikacyjnych, społecznych i obywatelskich, (3) rozwijaniu w nauczycielach umiejętności kreatywnego tworzenia i korzystania z programów nauczania wraz z rozwijaniem umiejętności dydaktycznych oraz na (4) zwiększeniu zaangażowania obywatelskiego młodzieży. Projekt Future Youth Schools Forum (FYS-Forum, Młodzieżowe Forum Szkoły Przyszłości) stanowi odpowiedź na te cele, a jego podstawowym zadaniem było stworzenie modelu szkoły promującej ideę społecznej partycypacji, wykorzystując do tego forum młodzieżowe. W niniejszym artykule chciałabym skonfrontować cele projektu i orientowane w jego ramach działania z ideą rządomyślności.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Anderson G.L., 1998, Toward authentic participation: Deconstructing the discourse of participatory reforms in education, American Educational Research Journal, no. 35, s. 571–603.

Austin J., Willard M.N., 1998, Generations of youth: Youth cultures and history in twentieth-century America, New York: University Press.

Birdwell J., Bani M., 2014, Introducing generation citizen, London: Demos.

Bourn D., 2016, Global Citizenship & Youth Participation in Europe, UCL Institute of Education, UK, http://oxfamilibrary.openrepository.com/oxfam/bitstream/10546/605919/1/rr-global-citizenship-youth-participation-europe-100116-en.pdf (dostęp: 24.10.2018).

Czyżewski M., 2009, Między panoptyzmem i „rządomyślnością” – uwagi o kulturze naszych czasów, Kultura Współczesna, nr 2(60), s. 83–95.

Czyżewski M. et al., 2016, Oswajanie Foucaulta w analizach społeczno-pedagogicznych – zapis dyskusji panelowej, Przegląd Socjologii Jakościowej, t. 12, nr 1, s. 32–61, www. przegladsocjologiijakosciowej.org (dostęp: 24.10.2018).

Dean M., 2010, Governmentality: Power and rule in modern society, London: Sage.

Foucault M., 2010, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, tłum. M. Herer, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Franczak K., Nowicka M., 2013, Narracje emancypacyjne w mediach od afirmacji do krytyki, Societas/Communitas, nr 2(16), s. 119–143.

Granosik M., 2013, Praca socjalna w perspektywie interpretatywnej: teoria, diagnoza, działanie [w:] A. Skowrońska (red.), Nowe ujęcia znanych problemów społecznych, Warszawa: Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji.

Herr K., 1999, The symbolic Uses of Participation. Co-opting Change, Theory Into Practice, vol. 38(4), s. 235–240.

Jarkiewicz A., Leek J., 2016, Youth Participation and Global Citizenship: Challenges and Recommendations for Future Youth School Forums, https://policy practice.oxfam.org.uk/publications/youth-participation-and-global-citizenship-challenges-and-recommendations-for-f-620142 (dostęp: 24.10.2018).

Johnson H.B., 2001, From the Chicago School to the new sociology of children: The sociology of children and childhood in the United States, 1900–1999 [w:] S.L. Hofferth, T.J. Owens (eds.), Children at the millennium. Where have we come from, where are we going?, New York: Elsevier Science Ltd.

McLaren P., 1989, Life in the schools: An introduction to critical pedagogy in the foundations of education, New York: Longman.

Ostrowicka-Miszewska H., 2007, Zakładnicy przyszłości – o dyskursywnej polityce wobec młodzieży, Przegląd Pedagogiczny, nr 1, s. 71–78.

Ostrowicka-Miszewska H., 2015, Przemyśleć z Michelem Foucaultem edukacyjne dyskursy o młodzieży, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Quijada Cerecer D.A., Cahil C., Bradley M., 2013, Toward a Critical Youth Policy Praxis: Critical Youth Studies and Participatory Action Research, Theory Into Practice, no. 52(3), s. 216–223.

Schwartzman H.B., 2001, Introduction: Questions and challenges for 21st-century anthropology of children [w:] H.B. Schwartzman (ed.), Children and anthropology. Perspectives for 21st century, Westport (CN): Bergin & Garvey, s. 1–37.

Sibley D., 1995, Geographies of exclusion: Society and difference in the West, New York: Routledge.

Szkudlarek T., 2001, Ekonomia i polityka: przemieszczenia dyskursu edukacyjnego, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, numer specjalny.

UK National Curriculum, https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum (dostęp: 24.10.2018).

Vadeboncoeur J.A., Stevens L., 2005, (Re)Constructing “the adolescent”: Sign, symbol, and body, New York: Peter Lang.

Pobrania

Opublikowane

2018-10-10

Jak cytować

Jarkiewicz, A. (2018). Partycypacja a rządomyślność? Refleksje wokół projektu edukacyjnego Future Youth Schools Forum. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(3), 219–234. https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.14