The impact of advertising on formation of the eating habits of children and adolescents. The role of media in the development of obesity

Autor

  • Anna Przeliorz-Pyszczek Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.2.07

Słowa kluczowe:

mass media, body weight, nutrition, children, adolescent

Abstrakt

The occurrence of overweight and obesity is a significant problem not only among adults but also among children and adolescents. Mass media – advertising on television, the Internet and the press – plays a big role in determining the daily dietary choices of children and adolescents. This population group is particularly susceptible to advertising and is a target group for many food advertisements. Food advertising accounts for up to 50% of the advertising emitted during children’s programs. The most commonly advertised products include those rich in sugar, fat and salt, such as sweetened breakfast cereals, sweet drinks, sweets and salty snacks, and fast food. In Poland television advertising account for as much as 11% of programs watched by children. Young consumers themselves declare that they like watching TV commercials. An average child watches 40.000 ads per year on television. Education of children and adolescents, including both promoting healthy eating habits and increasing awareness of the impact of advertising on the consumer, can play a significant role in the prevention of overweight and obesity in this population.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Andreyeva T., Kelly I.R., Harris J.L., 2011, Exposure to food advertising on television: Associations with children’s fast food and soft drink consumption and obesity, Economics and Human Biology, no. 9.

Białek-Dratwa A. et al., 2012, Kampanie społeczne przykładem propagowania zasad zdrowego żywienia, Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 92.

Kushner RF., Kahan S., 2018, Introduction: The state of obesity in 2017, Medical Clinics of North America, no. 102.

Canadian Children’s Food & Beverage Advertising Initiative Website, http://www.adstandards.com/en/childrensinitiative/default.htm (accessed: 28.08.2017).

Chaudhari Ch., Marathe M., 2007, Marketing to children, International Marketing Conference on Marketing and Society, Kozhikode April 8–10, Kozhikode: Indian Institute of Management.

Costa S.M.M., Horta P.M., dos Santos L.C., 2012, Food advertising and television exposure: influence on eating behaviour and nutritional status of children and adolescents, Archivos Latinoamericanos de Nutricón, no. 62.

Crespo C.J. et al., 2001, Television watching energy intake and obesity in US children, Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, no. 155.

Frątczak-Rudnicka B., 2001, Dzieci na zakupach, Marketing w praktyce, nr 8.

Gorn G.J., Goldberg M.E., 1982, Behavioral evidence of the effects of televised food messages on children, Journal of Consumer Research, no. 9.

Halford J.C.G., 2005, Serving up trouble? Advertised food to children, The Psychologist, no. 18.

Halford J.C.G. et al., 2007, Beyond-brand effect of television food advertisements on food choice in children: the effect of weight status, Public Health Nutrition, no. 11.

Harrison K., Marske A.L., 2005, Nutritional content of food advertised during the television programs children watch most, American Journal of Public Health, no. 95.

Jakubowska D., Radzymińska M., Staniewska K., 2015, Postawy i zachowania dzieci w wieku szkolnym względem żywności i żywienia – wyniki badań jakościowych, Handel wewnętrzny, nr 2.

Keller S.K., Schulz P.J., 2010, Distorted food pyramid in kids programmes: A content analysis of television advertising watched in Switzerland, European Journal of Public Health, no. 21.

Kelly B. et al., 2015, Television advertising, not viewing, is associated with negative dietary patterns in children, Pediatric Obesity, no. 11.

Kolarzyk E., Janik A., Kwiatkowski J., 2008, Zwyczaje żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym, Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 89.

Kostecka M., 2013, Prawidłowe żywienie dzieci w wieku przedszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, nr 3.

Kozioł-Kozanowska A., et al., 2007, Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku przedszkolnym z regionu Krakowa z uwzględnieniem charakterystyki socjoekonomicznej, Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 88.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rynek Telewizyjny w I Kwartale 2017: http://www. krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/kontrola/program/tv/kwartalne/rynek-telewizyjny-w-i-kwartale-2017.pdf (accessed: 2.07.2017).

Kułaga Z., et al., 2016, Częstość występowania nadwagi i otyłości wśród polskich dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, Przegląd Epidemiologiczny, nr 70.

Litwińska K., 2008, Reklamy telewizyjne i ich oddziaływanie na emocje dzieci w wieku przedszkolnym, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Lobstein R., Dibb S., 2005, Evidence of possible link between obesogenic food advertising and child overweight, Obesity Reviews, no. 6.

Marquis M., Filion Y.P., Dagenais F., 2005, Does eating while watching television influence children’s food-related behaviours?, Canadian Journal of Dietetic Practice and Research, no. 66.

Mazur A., et al., 2006, Rola reklam i mediów w powstawaniu otyłości u dzieci i młodzieży, Endokrynologia. Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, nr 2.

Mazur A. et al., 2008, Impact of food advertising on food purchases by students in primary and secondary schools in south-eastern Poland, Public Health Nutrition, no. 11.

Nevile L., Thomas M., Bauman A., 2005, Food advertising on Australian television: The extent of children’s exposure, Health Promotion International, no. 20.

Piórecka B. et al., 2012, Reklama audiowizualna a zachowania żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, nr 10.

Proctor M.H. et al., 2003, Television viewing and change in body fat from preschool to early adolescence: The Framingham Children’s Study, International Journal of Obesity, no. 27.

Rada Reklamy, O samoregulacji reklamy żywności, https://www.radareklamy.pl/o-samoregulacji-reklamy-zywnosci (accessed: 20.09.2017).

Sosnowska-Bielicz E., Wrótniak J., 2013, Nawyki żywieniowe a otyłość dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, nr 32.

Swinburn B.A. et al., 2011, The global obesity pandemic: shaped by global drivers and local environments, Lancet, no. 278.

Tobiasz-Adamczyk B. (red)., 2013, Od socjologii medycyny do socjologii żywienia, Socjologiczne i kulturowe aspekty otyłości, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Troć M.A. et al., 2012, Marka jako czynnik determinujący wybory żywieniowe dzieci, Handel Wewnętrzny, nr 5.

Trzcińska D. et al., 2014, Nadwaga i otyłość sześcioletnich dzieci miejskich i wiejskich, Rocznik Lubuski, nr 40.

Veerman J.L. et al., 2009, By how much would limiting TV food advertising reduce childhood obesity?, European Journal of Public Health, no. 19.

Wasilewska M., Pajkert A., 2007, Telerecepta na zdrowie, czyli problem przekazu i odbioru komunikatów dotyczących zdrowia (zdrowie dzieci) [w:] B. Aouil, W. Maliszewski (red.), Media – komunikacja: zdrowie i psychologia, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Weker H., Barańska M (red)., 2013, Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 13–36 miesięcy w Polsce – wyniki badań 2010–2011. Raport końcowy – badania wykonane w ramach projektu zamawianego Fundacja Nutricia, nr OPK 549-25-01.

World Health Organization, 2016, Obesity and overweight Fact sheet, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ (accessed: 2.07.2017).

World Health Organization, 2016, Report of the commission of ending childhood obesity, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204176/1/9789241510066_eng.pdf?ua=1 (accessed: 2.07.2017).

Opublikowane

2018-06-28

Jak cytować

Przeliorz-Pyszczek, A. (2018). The impact of advertising on formation of the eating habits of children and adolescents. The role of media in the development of obesity. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(2), 133–143. https://doi.org/10.26881/maes.2018.2.07