„Czego nie wiem, tego się lękam”. Wyobrażenia młodych kobiet na temat porodu i połogu

Autor

  • Agnieszka Okrój Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.2.08

Słowa kluczowe:

poród, połóg, wyobrażenia, obawy

Abstrakt

Niniejszy tekst stanowi przyczynek do dyskusji na temat obaw młodych kobiet, które nie są w ciąży i nie rodziły jeszcze dzieci, na temat ich wyobrażeń związanych z ciałem podczas porodu i w trakcie połogu. Część teoretyczna pracy to próba spojrzenia na badane zagadnienie z perspektywy medyczno-socjologicznej. Część empiryczna poniższego artykułu skupia się na obawach młodych kobiet związanych z ich cielesnością. Tekst ma na celu ukazanie, jak silne są negatywne wyobrażenia związane z porodem oraz połogiem wśród kobiet, które ich nie doświadczały.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Brytek-Matera A., 2010, Obraz własnego ciała u otyłych kobiet: przyczyny i stopień niezadowolenia, związek z obniżoną samooceną i strategiami radzenia sobie ze stresem [w:] Psychiatria Polska, t. XLIV, nr 2, s. 267–275.

Budrowska B., 2000, Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wrocław: Funna.

Czy Polacy jedzą za dużo, 2014, komunikat z badań CBOS, Warszawa.

Datta S., 2009, Metody łagodzenia bólu podczas porodu, tłum. S. Janeczek, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZW.

Doroszewska A., Nowakowski M., 2017, Medykalizacja opieki okołoporodowej w Polsce, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, nr 15(2), s. 172–177.

Dzieci w Polsce w 2014 roku. Charakterystyka demograficzna, 2015, GUS, Warszawa.

Flick U., 2010, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Foucault M., 2009, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Warszawa: Aletheia.

Gebauer-Sesterhenn B., 2007, Ciąża i poród, tłum. A. Nowakowska, Ożarów Mazowiecki: Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk „Inwestycje”.

Gebuza G. et al., 2010, Problemy kobiet w połogu i ich przyczyny, Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, t. 3, z. 4, s. 290–295.

Goffman E., 2011, Instytucje totalne, tłum. O. Waśkiewicz, J. Łaszcz, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Gracka-Tomaszewska M., 2014, Drogi do macierzyństwa: reprezentacja siebie i reprezentacja dziecka w umyśle kobiety jako podstawa macierzyństwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jak cię widzą, tak cię piszą – Polacy o znaczeniu wyglądu w życiu, komunikat z badań CBOS, 2009, Warszawa.

Jakubowska H., 2009, Socjologia ciała, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Juszczyk S., 2013, Badania jakościowe w naukach społecznych – szkice metodologiczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kashak E., 2001, Nowa psychologia kobiety. Podejście feministyczne, tłum. J. Węgrodzka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kitzinger S., 1996, Szkoła rodzenia, tłum. K. Ajdukiewicz, P. Prokopczyk, Warszawa: Wydawnictwo Wojciech Pogonowski.

Kvale S., 2004, InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Białystok: Trans Humana.

Lichtenberg-Kokoszka E., 2011, Zmiany bio-psycho-społeczne zachodzące w organizmie kobiety, wynikające z poczęcia dziecka [w:] Lichtenberg-Kokoszka E., Janiuk E., Dzierżanowski J., Ciąża czy stan błogosławiony? Zagadnienie interdyscyplinarne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Mayzner-Zawadzka E., 2004, Regionalna anestezja w Polsce w 2002 roku, Anestezjologia Intensywna Terapia, nr 36.

Melosik Z., 2010, Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nowakowska L., 2014, Refleksje nad ciążą i porodem. Perspektywa krytycznej analizy dyskursu, Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, nr 1(5), s. 9–24.

Okrój A., 2017, Świadomość ciała kobiet w ciąży, porodzie oraz okresie połogu w narracji położnych, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, nr 18(3), s. 159–175.

Polak zadbany – troska o sylwetkę i własne ciało, 2009, komunikat z badań CBOS, Warszawa.

Radowicki S., 1985, Ciąża, poród, połóg, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Rich A., 2000, Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja, tłum. J. Mizielińska, Warszawa: Sic!

Sacks O., 2011, Stanąć na nogi, tłum. E. Mikina, Poznań: Zysk i S-ka.

Sioma-Markowska U., Poręba R., 2008, Analiza postaw ojców w porodzie rodzinnym w materiale Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa w Tychach Śląskiej Akademii Medycznej, Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, t. 1, z. 2, s. 141–148.

Stadnicka G., Pawłowska-Muc A.K., 2015, Poród rodzinny w opinii kobiet i ich małżonków/ partnerów, Roczniki Teologiczne, t. LXII, z. 10.

Stosunek do własnego ciała – ideał pięknej kobiety i przystojnego mężczyzny, 2003, komunikat z badań CBOS, Warszawa.

Świątek-Zdzienicka M. et al., 2006, Wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego na przebieg porodu, Anestezjologia Intensywna Terapia, t. 2, s. 104–109.

Ulman-Włodarz I. et al., 2007, Poród z udziałem ojca – wpływ na kształtowanie więzi w rodzinie, Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, t. 43, z. 3, s. 52–56.

Pobrania

Opublikowane

2018-06-28

Jak cytować

Okrój, A. (2018). „Czego nie wiem, tego się lękam”. Wyobrażenia młodych kobiet na temat porodu i połogu. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(2), 147–163. https://doi.org/10.26881/maes.2018.2.08