Kryzys i odnowa miejskiej wspólnoty-społeczności lokalnej

Autor

  • Krzysztof Frysztacki Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.01

Słowa kluczowe:

miasto, miejska odnowa, wspólnota-społeczność lokalna

Abstrakt

Miasta były i są fundamentalnym przejawem ludzkich losów. Jako takie rozwijają się, ale też natrafiają na poważne trudności lub nawet przechodzą przez okresy kryzysu. Kluczowym czynnikiem w każdym wypadku jest siła lub słabość ich mieszkańców współżyjących w ramach wspólnot-społeczności lokalnych. Problematyka tych wspólnot-społeczności oraz problematyka lokalności w ogóle należą do charakterystycznych kierunków badań i interpretacji socjologicznych. W konsekwencji pojawiły się różne koncepcje o znaczeniu teoretycznym, empirycznym i aplikacyjnym. Ten artykuł odnosi się do niektórych z nich, zadając pytania poznawcze, ale również powiązane z rozwiązywaniem problemów miejskich i wzmacnianiem procesu miejskiej odnowy.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bell C., Newby H., 1982, Community Studies: An Introduction to the Sociology of the Local Community, London: George Allen & Unwin Publishers.

Blackshaw T., 2010, Key Concepts in Community Studies, London: SAGE Publications.

Blokland T., 2017, Community as Urban Practice, Cambridge, UK: Polity Press.

Ehrenhalt A., 2012, The Great Inversion and the Future of the American City, New York: Vintage Books.

Euchner Ch.C., McGovern S.J., 2003, Urban Policy Reconsidered: Dialogues on the Problems and Prospects of American Cities, New York: Routledge.

Fainstein S.S., 2010, The Just City, Ithaca, NY: Cornell University Press.

Feagin J.R., 1998, The New Urban Paradigm: Critical Perspectives on the City, Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.

Glaeser E., 2011, Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier, New York: Penguin Books.

Gottdiener M., Hutchison R., Ryan M.T., 2015, The New Urban Sociology, Boulder, CO: Westview Press.

Grogan P.S., Proscio T., 2000, Comeback Cities: A Blueprint for Urban Neighborhood Revival, Boulder, CO: Westview Press.

Gusfield J.R., 1975, Community: A Critical Response, Oxford, UK: Basil Blackwell.

Harvey D., 2012, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, tłum. A. Kowalczyk et al., Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.

Jacobs J., 1992, The Death and Life of Great American Cities, New York: Vintage Books.

Jacobs J., 2014, Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, tłum. Ł. Mojsak, Warszawa: Fundacja Centrum Architektury.

Keller S., 2003, Community: Pursuing the Dream, Living the Reality, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Majer A., 2014, Odrodzenie miast, Łódź–Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Montgomery Ch., 2015, Happy City: Transforming Our Lives through Urban Design, London: Penguin Books.

Putnam R.D., 2016, Our Kids: The American Dream in Crisis, New York: Simon & Schuster Paperbacks.

Rybicki P., 1972, Społeczeństwo miejskie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sanders I.T., 1966, The Community: An Introduction to a Social System, New York: The Ronald Press Company.

Schnore L.F., 1967, Community [w:] N.J. Smelser (ed.), Sociology: An Introduction, New York: John Wiley & Sons.

Stein M.R., 1972, The Eclipse of Community: An Interpretation of American Studies, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Stevenson D., 2013, The City, Cambridge, UK: Polity Press.

Townsend A.M., 2014, Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia, New York: W.W. Norton & Company.

Weiss M.A., 2002, The Rise of the Community Builders: The American Real Estate Industry and Urban Land Planning, Washington, DC: Beard Books.

Pobrania

Opublikowane

2018-02-26

Jak cytować

Frysztacki, K. (2018). Kryzys i odnowa miejskiej wspólnoty-społeczności lokalnej. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(1), 15–33. https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.01