Wspólnota czy miejskie wspólnoty

Autor

  • Bohdan Jałowiecki Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.03

Słowa kluczowe:

wspólnota, miejskie wspólnoty

Abstrakt

Jest rzeczą oczywistą, że współczesne miasto, a szczególnie wielka aglomeracja czy metropolia, to twór społecznie i przestrzennie bardzo zróżnicowany – i tak jak trudno jest mówić o wspólnocie narodowej, tak nie można twierdzić, że zbiorowość mieszkańców miasta tworzy wspólnotę. Można się jednak zastanowić, czy w mieście mogą się tworzyć i funkcjonować zbiorowości, które mają pewne cechy wspólnoty.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Kapuściński R., 1978, Wojna futbolowa, Warszawa: Czytelnik.

Klembowski W., 1999, Stowarzyszenie „Przyjazne miasto” – instytucjonalizacja społecznego ruchu miejskiego, niepublikowana praca magisterska, Warszawa: EUROREG.

Niebiescy.pl, 2017, Historia kibiców, http://www.niebiescy.pl/historia_kibicow.php (dostęp: 15.12.2017).

Pikuła R., 2017, O powstańczej oprawie meczu Legii Warszawa mówi cały świat. Skąd wzięły się te stadionowe manifesty?, Gazeta.pl, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22190759,o-powstanczej-oprawie-meczu-legii-warszawa-mowi-caly-swiat.html (dostęp: 15.12.2017).

Warner L., Lunt P.S., 1941, The Social Life in Modern Community, New Haven: Yale University Press.

Weber M., 1992, Définir la ville [w:] M. Roncayolo, T. Paquot, Ville & civilisation urbaine XVIIIe–XXe siècle, Paris: Larousse.

Wiesiołowski J., 1982, Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pobrania

Opublikowane

2018-02-26

Jak cytować

Jałowiecki, B. (2018). Wspólnota czy miejskie wspólnoty. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(1), 46–53. https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.03