Względność i ulotność miejskiej wspólnoty

Autor

  • Maciej Kowalewski Uniwersytet Szczeciński

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.04

Słowa kluczowe:

wspólnota miejska, kryzys, autonomia

Abstrakt

W artykule omówiono kontekstowe ujęcie wspólnoty miejskiej, (samo)określającej się wobec otoczenia (państwa, innych kultur, innych terytoriów i mieszkańców miasta). Punktem wyjścia rozważań jest tekst Roberta Parka, definiujący wspólnotę jako wzór moralny i przestrzenny. Poszukując odpowiedzi na pytania o to, wobec kogo, gdzie i w jakich okolicznościach określa się owe wzory, autor wskazuje na problem tymczasowości, związany m.in. z momentami kryzysu. W sytuacji, w której Polska w pewnych obszarach ulega przyspieszonej recentralizacji, miasto jawić się może jako „nieprzystający element” w hierarchii ciał politycznych. Problematyczne w nowej konfiguracji politycznej są: niedookreślona i mogąca stać się obiektem zmian ustrojowych polityczna podmiotowość oraz autonomia wspólnoty miejskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Amin A., Thrift N., 2002, Cities: Reimagining the Urban, Cambridge: Polity Press.

Bartłomiejski R., 2015, Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bauböck R., 2003, Reinventing urban citizenship, Citizenship Studies, no. 2(7).

Bierwiaczonek K. et al., 2017, Miasto. Przestrzeń. Tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk– Gliwice – Wrocław, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Boltanski L., 1999, Distant Suffering: Morality, Media and Politics, Cambridge: Cambridge University Press.

Brzozowski G., 2013, Spatiality and the performance of belief: The public square and collective mourning for John Paul II, Journal of Contemporary Religion, no. 2(28).

Calhoun C., 1998, Community without propinquity revisited: Communications technology and the transformation of the urban public sphere, Sociological Inquiry, no. 68(3).

Chodak J., 2016, Okupacja przestrzeni publicznej, jako taktyka współczesnych ruchów protestu, Przestrzeń Społeczna. Social Space, nr 11(1).

Coaffee J., Rogers P., 2008, Rebordering the city for new security challenges: From counterterrorism to community resilience, Space and Polity, no. 12.

Czekaj K., 2007, Socjologia szkoły chicagowskiej i jej recepcja w Polsce, Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego.

Dahl R.A., 1995, Demokracja i jej krytycy, tłum. S. Amsterdamski, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Drobniak A., 2015, Koncepcja urban resilience: narzędzie strategicznej diagnozy i monitoringu miast, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 77(1).

Dymnicka M., 2013, Przestrzeń publiczna a przemiany miasta, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Galasińska A., 2010, Gossiping in the Polish club: An emotional coexistence of „old” and „new” migrants, Journal of Ethnic and Migration Studies, no. 36(6).

Gądecki J., Kubicki P., 2014, Polityki miejskie, Politeja, nr 1(27).

Geus K., Thiering M. (eds.), 2014, Features of Common Sense Geography. Implicit Knowledge Structures in Ancient Geographical Texts, Zürich–Berlin: LIT Verlag.

Gill N., 2010, Pathologies of migrant place-making: The case of Polish migrants to the UK, Environment and Planning A, no. 42(5).

Gliński P., Wasilewski J. (red.), 2011, Katastrofa smoleńska: reakcje społeczne, polityczne i medialne, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Gołdyka L., Machaj I., 2007, Enklawa życia społecznego kategorią pojęciową socjologii. Prolegomena [w:] iidem (red.), Enklawy życia społecznego, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Gusfield J.R., 1975, The Community: A Critical Response, New York: Harper Colophon.

Isin E.F., 2007, City, State: Critique of scalar thought, Citizenship Studies, no. 2(11).

Jałowiecki B., Sekuła E.A., 2011, Cena różnorodności [w:] iidem (red.), Metropolie mniejszości, mniejszości w metropoliach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kowalewski, 2016, Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Leichenko R., 2011, Climate change and urban resilience, Current Opinion in Environmental Sustainability, no. 3(3).

Machaj I., 2009, Kontekstowe definiowanie enklawy społecznej [w:] L. Gołdyka, I. Machaj (red.), Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Majer A., 2015, Mikropolis. Socjologia miasta osobistego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Malikowski J., 2008, Tu nic się nie da zrobić, czyli bierność obywatelska [w:] A. Keplinger (red.), Bierność społeczna. Studia interdyscyplinarne, Warszawa: Eneteia.

McMillan D.W., Chavis D.M., 1986, Sense of community: A definition and theory, Journal of Community Psychology, no. 14(1).

Mekdjian S., 2017, Urban artivism and migrations. Disrupting spatial and political segregation of migrants in European cities, Cities, no. 1.

Mider D., 2010, Partycypacja polityczna a legitymizacja systemu politycznego, Studia Politologiczne, nr 18.

Pobrania

Opublikowane

2018-02-26

Jak cytować

Kowalewski, M. (2018). Względność i ulotność miejskiej wspólnoty. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(1), 54–66. https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.04