Zamiast wspólnoty

Autor

  • Ewa Rewers Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.05

Słowa kluczowe:

wspólnota, miejskość, miejska towarzyskość, miejskie salony

Abstrakt

W artykule wprowadzone zostaje pojęcie miejskiej towarzyskości, poprzedzone oceną różnych użyć terminu „wspólnota” i wykazaniem, dlaczego wspólnota w miejskim kontekście staje się pojęciem mgławicowym i mało precyzyjnym. Termin ten często implikuje praktyki i więzi społeczne, które w istocie są antymiejskie. Bywa jednak, że miejską wspólnotę definiuje się w sposób sugerujący jej utopijny charakter. Tę niewygodną elastyczność pojęcia miejskiej wspólnoty można uznać za okazję do wprowadzenia innego pojęcia – miejskiej towarzyskości – jako przyczyny i jakości tego, co miejskie. Jeśli definiujemy miejską towarzyskość z punktu widzenia Simmla, uzyskamy definicję w znacznym stopniu odpowiadającą obserwacjom i doświadczeniom w przestrzeni miejskiej. Przestrzenie miejskiej towarzyskości nazywam miejskimi salonami. Porównując kilka salonów Chicago, pokazuję, w jaki sposób pojęcie miejskiej towarzyskości konkuruje z tradycją teorii wspólnoty.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Agamben G., 2008, Wspólnota, która nadchodzi, tłum. S. Królak, Warszawa: Sic!

Beck U., Giddens A., Lash S., 2009, Modernizacja refleksyjna, tłum. J. Konieczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Blokland T., 2017, Community as Urban Practice, Malden: Polity Press.

Esposito R., 2010, Communitas: The Origin and Destiny of Community, tłum. T. Campbell, Stanford: Stanford University Press.

Gregory S., 1999, Black Corona: Race and the Polities of Place in an Urban Community, Princeton–New York: Princeton University Press.

Hannerz U., 2006, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, tłum. E. Klekot, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lyon L., Driskell R., 2012, The Community in Urban Society, Long Grove: Waveland Press.

Majer A., 2015, Mikropolis. Socjologia miasta osobistego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Martin D.G., 2017, Community [w:] M. Jayne, K. Ward (eds.), Urban Theory. New Critical Perspectives, New York: Routledge.

Nancy J.-L., 2001, La Communauté affrontée, Paris: Galilée.

Nawratek K., 2008, Miasto jako idea polityczna, Kraków: Korporacja ha!art.

Park, R., 1936, Human ecology, American Journal of Sociology, no. 17(1).

Sennett R., 2009, Upadek człowieka publicznego, tłum. H. Jankowska, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Simmel G., 1975, Socjologia, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Tönnies F., 1988, Wspólnota i stowarzyszenie, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Young I., 1990, Justice and the Politics of Difference, Princeton: Princeton University Press.

Pobrania

Opublikowane

2018-02-26

Jak cytować

Rewers, E. (2018). Zamiast wspólnoty. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(1), 67–80. https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.05