W stronę miasta „prosperującego”. Możliwości i wyzwania

Autor

  • Anna Karwińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.07

Słowa kluczowe:

miasto, rozwój miast, miasto prosperujące, socjotechnika urbanistyczna

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony zagadnieniu miasta prosperującego, pewnej wizji najważniejszego współcześnie środowiska społeczno-przestrzennego, i możliwościom osiągania owej prosperity. Postawiono tezę, że stan współczesnych miast jest kluczowy dla rozwoju świata, ze względu na poziom urbanizacji i fakt nagromadzenia w miastach najważniejszych zasobów materialnych i niematerialnych. W pierwszej części rozważań wskazano na pewne cechy środowiska miejskiego, które mogą działać bądź to jako stymulatory, bądź to bariery w budowaniu pożądanego kształtu przestrzennego i społecznego miasta oraz osiąganiu odpowiedniego poziomu rozwoju gospodarczego. Druga część prezentuje koncepcję miejskiej prosperity, w tym uwarunkowania i wyzwania, które mogą mieć istotne znaczenie dla przebiegu procesu jej budowania. Wreszcie w części konkluzywnej przedstawiono wybrane możliwości radzenia sobie z wyzwaniami i wzmacniania prosperity przez odwołanie się do koncepcji socjotechniki urbanistycznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barber B., 2014, Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje. Rozkwitającemiasta, tłum. H. Jankowska, K. Makaruk, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Bettencourt L.M.A., Lobo J., Strumsky D., 2004, Invention in the City: Increasing returns to scale in metropolitan patenting, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.89.2864&rep=rep1&type=pdf (dostęp: 24.08.2017).

Brzosko-Sermak A., Cierniak-Szóstak E., Karwińska A., Pawlina A., 2015, Poszukiwanie rozwiązań dla współczesnych miast. Przykładowe obszary interwencji socjotechnicznych, Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.

Cantril H., 1978, The human design [w:] S. Kaplan, R. Kaplan (eds.), Humanscape, North Scituate, MA: Duxbury Press.

Cities of Opportunity 7, 2016, Raport PwC, www.pwc.com/cities (dostęp: 24.07.2017).

Cities of Tomorrow-Action Today. 2013 Urbact II Capitalisation, Urbact, Saint Denise, http://urbact.eu/new-series-urbact-thematic-reports-cities-tomorrow-%E2%80%93-action-today (dostęp: 10.09.2017).

Ehrenreich B., 2006, Za grosze pracować i (nie) przeżyć, Warszawa: W.A.B.

Gehl J., 2013, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, tłum. M.A. Urbańska, Kraków: RAM.

Gehl J., 2014, Miasta dla ludzi, tłum. S. Nogalski, Kraków: RAM.

Harvey D., 2008, The right to the city, New Left Review, no. 53, http://davidharvey.org/media/righttothecity.pdf (dostęp: 12.12.2013).

Jałowiecki B., 1968, Zastosowania socjologii w planowaniu przestrzennym [w:] A. Podgórecki (red.), Socjotechnika. Praktyczne zastosowania socjologii, Warszawa: Książka i Wiedza.

Karta Lipska, http://www.eu2007.de/en/News/download_docs/Mai/0524-AN/075DokumentLeipzigCharta.pdf (dostęp: 25.07.2013).

Kebede G., Kamiya M., 2015, Introduction [w:] The Role of Cities in Productive Transformation. Six Case Studies from Africa, Asia and Latin America, Nairobi: UN-HABITAT.

Martin-Breen P., Anderies J.M., 2011, Resilience: A literature review, Bellagio Initiative, Brighton: IDS, https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/123456789/3692 (dostęp: 17.09.2016).

McGuirk J., 2014, Radical Cities, London–New York: Verso.

Molotch H., 1976, The city as a growth machine: Toward a political economy of place, American Journal of Sociology, no. 82(2).

Montgomery Ch., 2015, Miasto szczęśliwe. Jak zmieniać nasze życie, zmieniając nasze miasta, tłum. T. Tesznar, Kraków: Wysoki Zamek.

Nowa Karta Ateńska, 1998, http://urbanistyka.wordpressy.pl/urbanistyka/karta-atenska/ (dostęp: 27.07.2013).

Pióro Z., 1980, Socjologia i urbanistyka [w:] S. Nowakowski, W. Mirowski (red.), Planowanie społecznego rozwoju miast i społeczności terytorialnych a badania socjologiczne, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Platon, 2003, Państwo, tłum., wstęp i komentarze W. Witwicki, Kęty: Antyk.

Raport Przyszłość Miast. Miasto Przyszłości, 2013, http://mttp.pl/pobieranie/RaportMiastoPrzyszlosci.pdf (dostęp: 12.10.2014).

Reissman L., 1964, The Urban Process. Cities in Industrial Societies, New York: The Free Press of Glencoe.

Rybicki P., 1972, Społeczeństwo miejskie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sagan I., 2000, Miasto – scena konfliktów i współpracy: rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Sennett R., 2009, Upadek człowieka publicznego, tłum. H. Jankowska, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Speck J., 2013, Walkable City: How Downtown Can Save America, One Step at a Time, New York: North Point Press.

State of the World’s Cities 2012/2013. Prosperity of Cities, 2013, New York: Routledge Taylor & Francis Group, UN-HABITAT.

Streets as Public Spaces and Drivers of Urban Prosperity, 2013, Nairobi: UN-HABITAT.

Pobrania

Opublikowane

2018-02-26

Jak cytować

Karwińska, A. (2018). W stronę miasta „prosperującego”. Możliwości i wyzwania. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(1), 101–116. https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.07