Deindywiduacja jako pragnienie miejskiej tożsamości. O znaczeniu uczestnictwa w wielkich miejskich wydarzeniach kulturalnych na przykładzie ceremonii otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury (ESK Wrocław 2016)

Autor

  • Katarzyna Kajdanek Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.11

Słowa kluczowe:

tożsamość miejska, kryzys tożsamości, uczestnictwo w kulturze, deindywiduacja, Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Abstrakt

Celem prezentowanego artykułu jest przedyskutowanie zjawiska kryzysu tożsamości miejskiej wrocławian, polegającego na odrzuceniu narracji o Wrocławiu – mieście spotkań – oraz na zakończonych jak na razie niepowodzeniem poszukiwaniach nowej o nim opowieści. Interesującym wydarzeniem, które uwypukliło zagadnienie tożsamościowej enigmy Wrocławia, było „Przebudzenie” – ceremonia otwarcia ESK Wrocław 2016, które pokazało (zarówno w warstwie programowego opisu wydarzenia, jak i w wypowiedziach uczestników wydarzenia) z jednej strony tożsamościowe aspiracje i tęsknoty, z drugiej zaś te elementy miejskiej tożsamości, które mieszkańcy negują. Z uwagi na to, że inspiracją do dyskutowania tego zagadnienia stało się wielkie, ale jednorazowe wydarzenie kulturalne (a nie zinstytucjonalizowane, jak cyklicznie odbywający się festiwal), wrocławianie swoją tożsamość otaczają raczej emocjami niż pogłębioną refleksją, a uczestnictwo w ceremonii poskutkowało dość powszechnym uczuciem wstydu. Przyjętą perspektywą analizy postawionego problemu jest deindywiduacja, czyli proces okazjonalnego i krótkotrwałego upodobnienia do siebie na co dzień różnych jednostek, które pozostawia w ich pamięci istotny społeczny ślad. Podstawą empiryczną prowadzonych analiz są badania dotyczące percepcji ceremonii otwarcia ESK we Wrocławiu, które obejmowały pomiar opinii za pomocą ankiety internetowej (w dniach 17–26 stycznia 2016 r., N = 2372), zogniskowane wywiady grupowe (tzw. fokusy w dniu 29 stycznia 2016 r.) oraz analizę treści wypowiedzi zamieszczanych w Internecie (N = 317).

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Anheier H., Isar R.Y. (eds.), 2012, Cities, Cultural Policy and Governance, London: Sage Publications.

Barber B.R., 2014, Gdyby burmistrzowie rządzili światem: dysfunkcyjne kraje, kwitnące miasta, tłum. H. Jankowska, K. Makaruk, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Belanche D., Casaló L.V., Flavián C., 2017, Understanding the cognitive, affective and evaluative components of social urban identity: Determinants, measurement, and practical consequences, Journal of Environmental Psychology, no. 50.

Bierwiaczonek K., 2016, Miasto jako przestrzeń identyfikacji jego mieszkańców, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, nr 7.

Bierwiaczonek K. et al., 2017, Miasto. Przestrzeń. Tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk– Gliwice – Wrocław, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bird E., 2002, It makes sense to us: Cultural identity in local legends of place, Journal of Contemporary Ethnography, vol. 31.

Błaszczyk M., 2015, O politycznej naturze tożsamości lokalnej [w:] M. Malikowski, M. Palak, J. Halik (red.), Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Boyle M., 1993, Leisure, Place and identity: Glasgow’s role as European City of Culture 1990, Edinburgh: University of Edinburgh.

DeGeus S., Richards G., Toepoel V., 2016, Conceptualisation and operationalisation of event and festival experiences: Creation of an Event Experience Scale, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, no. 16(3).

Derret R., 2003, Making sense of how festivals demonstrate a community sense of place, Event Management, vol. 8.

Dixon J., 2002, Does Newcastle’s Bid to Become European Capital of Culture 2008 Compromise Traditional „Geordie” Culture and Identity?, Series: SocSci Projects, Newcastle upon Tyne: Northumbria University.

Drozdowski R., 2014, Deindywiduacja i wstyd. Próba socjologicznego spojrzenia na problematykę odradzaną socjologom [w:] M. Krajewski (red.), Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych, Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.

Elias-Varotsis S., 2006, Festivals and events – (Re)interpreting cultural identity, Tourism Review, no. 61(2).

Getz D., Page S., 2016, Event Studies. Theory, Research and Policy for Planned Events, Oxford: Routledge.

Hall S., 1992, The question of cultural identity [w:] idem (ed.), Modernity and Its Futures, Cambridge: Polity Press.

Jaeger K., Mykletun R.J., 2013, Festivals, identities and belonging, Event Management, vol. 10.

Kajdanek K. et al., 2017, Specjalne weekendy ESK. Raport podsumowujący, Wrocław, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/ (dostęp: 10.10.2017).

Kamińska K., Pięta-Kanurska M., Snitsaruk A. (red.), 2016, Wrocław. Rewers. Scenariusze miasta przyszłości, Wrocław: Impart.

Kłopot S.W. et al., 2014, Wrocławska Diagnoza Społeczna. Prezentacja wyników badań socjologicznych nad mieszkańcami miasta, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Krajewski M., 2013, W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, Kultura i Społeczeństwo, nr 57(1).

Krajewski M., 2014, Wstęp. Deindywiduacja [w:] M. Krajewski (red.), Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych, Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.

Kubera J., 2014, Autoidentyfikacja, sieciowość, a może poczucie przynależności do grupy? Tożsamość i możliwości interpretacyjne zjawiska deindywiduacji [w:] M. Krajewski (red.), Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych, Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.

Kubicki P., 2016, Wynajdywanie miejskości, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Kubicki P., Bierat-Gieroń B., Orzechowska-Wacławska J., 2017, Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury 2016 zmienił polskie miasta, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Lalli M., 1992, Urban-related identity: Theory, measurement and empirical findings, Journal of Environmental Psychology, no. 12.

Lewicka M., 2012, Psychologia miejsca, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Majer A., 2015, Mikropolis. Socjologia miasta osobistego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Pabjan B., 2015, The collective memory of a city. The case of Wrocław [w:] P. Czajkowski, B. Pabjan, M. Zuber (red.), Forum Socjologiczne 6. Pamięć a przestrzeń, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Palmer R., 2004, Report on European Cities and Capitals of Culture, p. 1, 2, Brussels: Palmer/Rae Associates.

Pine B.J., Gilmore, J.H., 1998, Welcome to the experience economy, Harvard Business Review, july–august.

Pluta J., 2006, Tożsamość i lokalność. Uwagi o związku wrocławian z przestrzenią miasta [w:] P. Żuk, J. Pluta (red.), My wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Pluta J. et al., 2017, Uczestnictwo w kulturze w perspektywie Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Raport z badań CATI z udziałem mieszkańców Wrocławia i województwa dolnośląskiego, Wrocław, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra (dostęp: 10.10.2017).

Przestrzenie dla piękna na nowo rozważone. Aplikacja Wrocławia o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, 2011, https://www.wroclaw.pl/files/ESK/aplikacja_na_nowo_pl.pdf (dostęp: 20.06.2017).

Sassatelli M., 2002, Imagined Europe. The shaping of a European cultural identity through EU cultural Policy, European Journal of Social Theory, no. 5(4).

Strategia Wrocław 2030, https://www.wroclaw.pl/rozmawia/strategia-wroclaw-2030-wyniki-badan-mieszkancow (dostęp: 20.06.2017).

Szlendak T., 2010, Wielozmysłowa kultura iwentu. Skąd się wzięła, czym się objawia i jak w jej ramach ocenić dobra kultury?, Kultura Współczesna, nr 4.

Żuk P., Pluta J. (red.), 2006, My wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Pobrania

Opublikowane

2018-02-26

Jak cytować

Kajdanek, K. (2018). Deindywiduacja jako pragnienie miejskiej tożsamości. O znaczeniu uczestnictwa w wielkich miejskich wydarzeniach kulturalnych na przykładzie ceremonii otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury (ESK Wrocław 2016). Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(1), 163–177. https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.11