Katowice – moje miasto osobiste

Autor

  • Tomasz Nawrocki Uniwersytet Śląski

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.16

Słowa kluczowe:

miasto osobiste, Katowice, centrum miasta, przestrzeń publiczna

Abstrakt

Artykuł jest próbą zastosowania koncepcji miasta osobistego do analizy Katowic (miasta osobistego autora). Rozpoczyna się od przypomnienia podstawowych tez koncepcji miasta osobistego według Andrzeja Majera. Następnie pokazuje, jak Katowice są prezentowane w literaturze. Kolejna część stanowi próbę spojrzenia na Katowice w przeszłości. Autor wykorzystuje tu wyniki badań własnych. Ostatnia część artykułu to próba pokazania współczesności miasta osobistego, przemian Katowic i problemów, z którymi miasto się boryka.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., 1997, Psychologia społeczna. Serce i umysł, tłum. A. Bezwińska et al., Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Bartoszek A., Gruszczyński L.A., Szczepański M.S., 1997, Miasto i mieszkanie w społecznej świadomości. Katowiczanie o Katowicach, Katowice: Śląsk.

Bierwiaczonek K., Lewicka B., Nawrocki T., 2012, Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Bierwiaczonek K., Nawrocki T., 2009, Społeczna percepcja przestrzeni centralnej miast śląskich [w:] M. Dymnicka, A. Majer (red.), Współczesne miasta. Szkice socjologiczne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Czerwiński M., 1975, Życie po miejsku, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Harvey D., 2012, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, tłum. A. Kowalczyk et al., Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.

Jacobs J., 2014, Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, tłum. Ł. Mojsak, Warszawa: Centrum Architektury.

Jałowiecki B., 1980, Człowiek w przestrzeni miasta, Katowice: Śląski Instytut Naukowy.

Jałowiecki B., 2009, Okruchy miasta, Kraków–Rzeszów–Zamość: Konsorcjum Akademickie Wydawnictwo.

Jałowiecki B., 2012, Czytanie przestrzeni, Kraków–Rzeszów–Zamość: Konsorcjum Akademickie Wydawnictwo.

Kotus J., 2012, Współczesny wymiar ulicy dużego miasta [w:] M. Szmytkowska, I. Sagan (red.), Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Kubicki P., 2011, Nowi mieszczanie w nowej Polsce, Warszawa: Instytut Obywatelski.

Kwietowicz M., Piątek G., Trybuś J., 2015, Przestrzeń pogodoodporna, Dwutygodnik.com. Strona kultury, http://www.dwutygodnik.com/artykul/6235-przestrzen-pogodoodporna.html (dostęp: 11.08.2017).

Lynch K., 2011, Obraz miasta, tłum. T. Jeleński, Kraków: Archiwolta.

Majer A., 2011, Miasto osobiste, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 36.

Majer A., 2014, Odrodzenie miast, Łódź–Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Majer A., 2015, Mikropolis. Socjologia miasta osobistego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Millward Brown, 2015, Raport dotyczący skuteczności promocji miasta Katowice, PDF w zbiorach autora.

Nawrocki T., 1990, Kultura profesjonalna na Górnym Śląsku w latach 1922–1980 [w:] M. Błaszczak-Wacławik, W. Błasiak, T. Nawrocki, Górny Śląsk. Szczególny przypadek kulturowy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Jan Szumacher.

Nawrocki T., 2005, Miasto bez centrum. Centrum Katowic w oczach mieszkańców [w:] B. Jałowiecki, A. Majer, M.S. Szczepański (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Nawrocki T., 2009, Śląskie Detroit – śląska Siena? Kilka uwag o przestrzeni publicznej dwóch śląskich miast [w:] G. Gorzelak, M.S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir (red.), Człowiek – miasto – region. Związki i interakcje. Księga Jubileuszowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Nawrocki T., 2015, Nowa przestrzeń miejska dla nowych mieszczan. Studium ulicy Mariackiej w Katowicach, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 52.

Oslislo-Piekarska Z., 2015, Nowi Ślązacy. Miasto, dizajn, tożsamość, Katowice: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Pistelok P., 2017, (Re)konstruując centrum miasta. Nowe przestrzenie publiczne Katowic w oczach użytkowników, niepublikowany maszynopis.

Przybytek J., 2017, Katowice liczba mieszkańców spada, Dziennik Zachodni, 11.04.2017.

Sławek T., 2010, Miasto – próba zrozumienia [w:] E. Rewers (red.), Miasto w sztuce – sztuka miasta, Kraków: Universitas.

Szewczyk B.G. (red.), 2017, Katowice oczami Niemców i Polaków, t. 1–2, Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Wallis A., 1979, Informacja i gwar, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Waniek H., 2003, Finis Silesiae, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Waniek H., 2010, Katowice-blues, czyli kattowitzer-polka, Katowice: Śląsk.

Voyé L., 1989, Ulice i problemy miejskiej socjalizacji, b.n.t. [w:] J. Wódz (red.), Przestrzeń znacząca, Katowice: Śląski Instytut Naukowy.

Zukin Sh., 1995, The Culture of Cities, Oxford: Blackwell Publishing.

Pobrania

Opublikowane

2018-02-26

Jak cytować

Nawrocki, T. (2018). Katowice – moje miasto osobiste. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(1), 252–268. https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.16