Mikropolis w perspektywie badań nad tożsamością przestrzenną i sąsiedztwem

Autor

  • Krzysztof Bierwiaczonek Uniwersytet Śląski

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.17

Słowa kluczowe:

miasto osobiste, przestrzeń publiczna, tożsamość przestrzenna, osiedle mieszkaniowe, sąsiedztwo

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę spojrzenia na tożsamość miejską oraz sąsiedztwo w perspektywie koncepcji miasta osobistego. W tekście podkreśla się znaczenie miasta, ale także jego głównych przestrzeni publicznych jako ważnych elementów tworzących tożsamość mieszkańców miast. Wskazuje się także na rolę wspólnych doświadczeń związanych z zamieszkiwaniem na osiedlu mieszkaniowym jako katalizatorów uruchamiających procesy, które umożliwiają wykroczenie poza konwencjonalne lub utajone formy sąsiedztwa. Takie zjawiska z kolei wpływają na możliwość budowania miasta osobistego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bańka A., 2002, Społeczna psychologia środowiskowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bauman Z., 2000, Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, tłum. E. Klekot, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bierwiaczonek K., 2012, Społeczne wyobrażenia i oceny przestrzeni publicznych [w:] K. Bierwiaczonek, B. Lewicka, T. Nawrocki, Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Bierwiaczonek K., 2016, Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Bierwiaczonek K., 2017, Koncepcja tożsamości przestrzennej jako narzędzie badania znaczenia przestrzeni publicznej [w:] I. Rącka (red.), Przemiany przestrzeni publicznej miasta, Kalisz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Bierwiaczonek K. et al., 2017, Miasto. Przestrzeń. Tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk – Gliwice – Wrocław, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bierwiaczonek K., Lewicka B., Nawrocki T., 2012, Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Bierwiaczonek K., Nawrocki T., 2017, Społeczna identyfikacja z miastem [w:] K. Bierwiaczonek et al., Miasto. Przestrzeń. Tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk – Gliwice – Wrocław, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Dymnicka M., 2017, Przestrzenie publiczne a tożsamość miasta [w:] K. Bierwiaczonek et al., Miasto. Przestrzeń. Tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk – Gliwice – Wrocław, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Gądecki J., 2012, I love NH. Gentryfikacja starej części Nowej Huty?, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Gehl J., 2014, Miasta dla ludzi, tłum. S. Nogalski, Kraków: RAM.

Gnieciak M., 2013, Przestrzeń w narracjach osobistych i eksperckich [w:] K. Wódz (red.), Zapomniane miejsca, zapomniani ludzie. Restrukturyzacja ekonomiczna a zmiana kulturowa, Katowice: Śląsk.

Hannerz U., 2006, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, tłum. E. Klekot, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kaczmarek J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kotus J., 2007, Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Analiza subsąsiedzkich i sąsiedzkich terytorialnych podsystemów społecznych w Poznaniu, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Kryczka P., 1981, Społeczność osiedla mieszkaniowego w wielkim mieście. Ideologia i rzeczywistość, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kurnicki K., 2017, Dzielenie przestrzeni, praktyki graniczenia: parkowanie, własność i przynależność na polskich osiedlach mieszkaniowych, artykuł w trybie recenzji.

Libura H., 1990, Percepcja przestrzeni miejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Łukowski W., 2002, Społeczne tworzenie ojczyzn, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Majer A., 2011, Miasto osobiste, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 36.

Majer A., 2015, Mikropolis. Socjologia miasta osobistego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Schatzki T.R., 2002, The Site of the Social. A Philosophical Account of the Constitution of Social Life and Change, University Park, PA: Pennsylvania University Press.

Seamon S., 2012, Place, place identity, and phenomenology: A triadic interpretation based on J.G. Bennett’s systematics [w:] H. Casakin, F. Bernardo (eds.), The Role of Place Identity in the Perception, Understanding, and Design of Built Environments, Szardża: Bentham Science Publishers.

Weichhart P., 1990, Rambezogene Identität. Bausteine zu einer Theorie räumlich-sozialer Kognition und Identifikation, Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

Pobrania

Opublikowane

2018-02-26

Jak cytować

Bierwiaczonek, K. (2018). Mikropolis w perspektywie badań nad tożsamością przestrzenną i sąsiedztwem. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(1), 269–286. https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.17