Uwagi o reprodukcji wspólnoty. Kwestia integracji społecznej mieszkańców miasta poprzez uczestnictwo w kulturze

Autor

  • Jacek Pluta Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.18

Słowa kluczowe:

tożsamość miasta, ład społeczny, uczestnictwo w kulturze

Abstrakt

W artykule omówiono kwestię tworzenia modelu życia społecznego opartego na zasadach wspólnotowych, a rekonstruowanego poprzez zaproszenie do uczestnictwa w kulturze oraz narracje dotyczące miasta i jego mieszkańców. Referowane wyniki badań realizowanych w trakcie trwania Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 pokazują, że funkcje społeczne kultury, o ile mogą wspomagać integrację mieszkańców wokół podzielanych wspólnych wartości, to w sferze praktyk przypominają kreowanie ładu społecznego w sytuacji anomii, wskazując na ograniczenia tego rodzaju interwencji społecznej jako narzędzia kreowania ładu wspólnotowego miasta.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Banaszak E. et al., 2016, Ceremonia Otwarcia – Przebudzenie. Raport z oceny wydarzenia, Wrocław, raport niepublikowany.

Bierwiaczonek K. et al., 2017, Miasto. Przestrzeń. Tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk – Gliwice – Wrocław, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Błaszczyk M., Cebula M., 2016, Uczestnictwo w kulturze a uczestnictwo w mieście. O kapitałach kulturowych i różnorodności stylów życia mieszkańców dużego miasta, Studia Socjologiczne, nr 1(220).

Broda J., 2016, Dyrektor wydziału kultury w UM ostro odpowiada Chmielewskiemu ws. ESK 2016, Gazeta Wyborcza, 2.02.2016, http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,19567368,dyrektor-wydzialu-kultury-w-um-ostro-odpowiada-chmielewskiemu.html#ixzz4rZAaD61W (dostęp: 15.09.2017).

Castells M., 2008, Siła tożsamości, tłum. S. Szymański, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cebula M., 2013, Społeczne uwarunkowania gustów i praktyk konsumpcyjnych. Zbieżność pozycji społecznych i stylów życia czy autonomizacja kultury?, Studia Socjologiczne, nr 2(209).

Chmielewski A., 2016, Autor projektu ESK we Wrocławiu: kompromitacja, zawiedzione oczekiwania, Gazeta Wyborcza, 30.01.2016, http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,19556618,prof-chmielewski-o-esk-kompromitacja-zawiedzione-oczekiwania.html (dostęp: 15.09.2017).

Drozdowski R. et al., 2014, Praktyki kulturalne Polaków, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Dymnicka M., 2008, Fragmentaryzacja przestrzeni publicznej – próby rekompozycji, Studia Regionalne i Lokalne, nr 3.

Feld N., Kierońska P., 2015, Marketing miejsc – budowa marki miasta i regionu, Marketing 101, 24.06.2015, https://www.marketing101.pl/marketing-miejsc (dostęp: 12.09.2017).

Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, tłum. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Kajdanek K., 2012, Suburbanizacja po polsku, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Kajdanek K. et al., 2017, Specjalne weekendy ESK. Raport podsumowujący, Wrocław, http:// www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/ (dostęp: 12.09.2017).

Kajdanek K., Pluta J., 2016, Rowerowy ruch miejski: konteksty powstania, konteksty działania, Czas Kultury, nr 1.

Krajewski M., Schmidt F., 2014, Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce. Raport końcowy, Kraków: MiK.

Kubicki P., 2016, Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Kubicki P., Gierat-Bieroń N., Orzechowska-Wacławska J., 2017, Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury 2016 zmienił polskie miasta, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Macios K. (red.), 2015, Przestrzenie dla piękna. Projektowane, Wrocław: Biuro Festiwalowe Impart 2016.

Medeksza Ł. (red.), 2016, Miasto przyszłości/Laboratorium Wrocław. Foresight Społeczny Wrocław 2036/2056, Wrocław.

Medeksza Ł. (red.), 2017, Strategia Wrocław 2030, Wrocław, Urząd Miejski Wrocławia, w przygotowaniu do prezentacji.

Mizuro M. (red.), 2017, Przestrzenie dla piękna. Podsumowane, Wrocław: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN.

Mutor M., 2016, Wrocław – miasto spotkań wartości, Wszystko co Najważniejsze, 2.11.2016, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/marek-mutor-wroclaw-miasto-spotkan-wartosci/ (dostęp: 15.09.2017).

Pabjan B., 2017, The power over collective memory [w:] K. Kajdanek, I. Pietraszewski, J. Pluta (eds.), City and Power: Postmodern Urban Spaces in Contemporary Poland, Warsaw Studies in Philosophy and Social Sciences Series, Peter Lang GMbH, w przygotowaniu do druku.

Pluta J., 2016, Mieszkańcy na temat bieżącej oceny potencjału Wrocławia i strategii rozwojowych miasta, Wrocław: Urząd Miejski Wrocławia, raport niepublikowany.

Pluta J. et al., 2017, Uczestnictwo w kulturze w perspektywie Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Raport z badań CATI z udziałem mieszkańców Wrocławia i województwa dolnośląskiego, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/ (dostęp: 15.09.2017).

Ratajczyk M., 2015, Wprowadzenie do teorii kapitalizmu kognitywnego: kapitalizm kognitywny jako reżim akumulacji, Praktyka Teoretyczna, nr 1(15).

Scott A.J., 2017, Urbanization, work and community: The logic of city life in the contemporary world, Quality Innovation Prosperity, no. 21(1).

Sidorenko E., 2017, Przychylając nam Nieba. Opowiadanie Wrocławia, Odra, nr 2.

Sitek W., 1997, Wspólnota i zagrożenie: Wrocławianie wobec wielkiej powodzi: socjologiczny przyczynek do analizy krótkotrwałej wspólnoty, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Springer F., 2013, Wanna z kolumnadą, Warszawa: Czarne.

Urbanek M., 2017, Festiwal festiwali. A przecież nie o to chodziło, Odra, nr 2.

Wirth L., 1938, Urbanism as a way of life, The American Journal of Sociology, no. 44(1).

Zukin Sh., 1998, Urban lifestyles: Diversity and standarisation in spaces of consumption, Urban Studies, no. 5–6(35).

Żakowski J. (red.), 2015, Reforma kulturowa 2020–2030–2040. Sukces wymaga zmian, Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza.

Pobrania

Opublikowane

2018-02-26

Jak cytować

Pluta, J. (2018). Uwagi o reprodukcji wspólnoty. Kwestia integracji społecznej mieszkańców miasta poprzez uczestnictwo w kulturze. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(1), 287–307. https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.18