Wymiana barterowa jako strategia ubogich – między odwzajemnieniem a samowystarczalnością

Autor

  • Małgorzata Lewartowska-Zychowicz
  • Longina Strumska-Cylwik

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2019.1.12

Słowa kluczowe:

wymiana barterowa, bieda, odwzajemnienie, autonomia

Abstrakt

Celem analizy jest próba interpretacji znaczeń nadawanych wymianie barterowej przez jej uczestników. Ramę interpretacyjną stanowią dwa konteksty teoretyczne: dyskurs odwzajemnienia i dyskurs samowystarczalności, w których ulokowałyśmy wypowiedzi badanych. Pierwszy z nich odsyła do strategii działania zakorzenionej w tradycjach i rytuałach gospodarki przedpieniężnej, drugi natomiast nawiązuje do klasycznej liberalnej wykładni człowieczeństwa, wypełniającego się w działaniach ukierunkowanych na pozyskiwanie niezależności od innych. Napięcia powstające między tymi strategiami wyjaśnia koncepcja szacunku Richarda Sennetta, zgodnie z którą jest on zyskiwany przez dawanie innym lub przez samorozwój. Analizowane interpretacje uczestników wymiany barterowej wskazują, że obydwie strategie są przez nich traktowane jako wzajemnie niesprzeczne sposoby wyjaśniania praktyk, w których biorą udział.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Appadurai A., 2009, Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu, tłum. M. Bucholc, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Olivier B., 2009, Communication in the era of “Empire” and “multitude”. Philosophy and Communication. Collected essays, London–Frankfurt: Peter Lang Academic Publishers.

Carole T., Carole W., 1995, Psychologia. Podejścia oraz koncepcje, tłum. J. Gilewicz, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Cialdini B.R., 2015, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, tłum. B. Wojciszke, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Friedman M., współpr. R. Friedman, 1993, Kapitalizm i wolność, tłum. M. Lasota, Kondratowicz, Warszawa: Wydawnictwo Centrum im. Adama Smitha i „Rzeczpospolita”.

Gruszecki T., 2004, Teoria pieniądza i polityka pieniężna rys historyczny i praktyka gospodarcza, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Heatherton T.F., Kleck R.E., Hebl M.R., Hull J.G. (red.), Społeczna psychologia piętna, 2008, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kant I., 2000, Co to jest Oświecenie [w:] Z. Kuderowicz, Kant, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kudlińska I., 2012, Stygmatyzacja społeczna jako strategia dyskursywna biedy i jej rola w procesie wykluczania społecznego, Kultura i Społeczeństwo, nr 1, http://yadda.icm.edu.pl//yadda/element/bwmeta1.element.hdl_11089_456/c/kudlinskaFolia_Sociologica_38.pdf (dostęp: 10.12.2015).

Lets, lets.pl/korzyści.html (dostęp: 15.01.2015).

Luttwak E., 2000, Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, tłum. E. Kania, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Palska H., Ludzie „w opiece”. Przyjmowanie darów i zaciąganie długów jako element stylu życia ubogich [w:] E. Tarkowska (red.), Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/zrozumiec_biednego/zrozumiec_biednego.pdf (dostęp: 14.07.2017).

Piotrowska A., 2014, Bitcoin a definicja i funkcje pieniądza, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, nr 48(3), http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia-r2014-t48-n3/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia-r2014-t48-n3-s275283/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia-r2014-t48-n3-s275-283.pdf (dostęp: 21.03.2017).

Rand A., 2003, Rasizm [w:] idem, Powrót człowieka pierwotnego. Rewolucja antyprzemysłowa, tłum. Z.M. Czarnecki, Poznań: Zysk i S-ka.

Reichel J., 2007, Lokalny recykling pieniądza, Kraków: Zielone Brygady.

Sennett R., 2012, Szacunek w świecie nierówności, tłum. J. Dzierzgowski, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.

Smith A., 1954, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, tłum. G. Wolff, O. Eifeld, Z. Sadowski, A. Prejbisz, B. Jasińska, Warszawa: PWN.

Szkudlarek T., 2005, „Koniec pracy” czy koniec zatrudnienia? Edukacja wobec presji światowego rynku [w:] A. Kargulowa, S.M. Kwiatkowski, T. Szkudlarek (red.), Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Wewiór P., Jurkiewicz J., 2013, Alternatywna deska ratunku, http://nowyobywatel.pl/2013/07/26/alternatywna-deska-ratunku/ (dostęp: 21.03.2017).

Pobrania

Opublikowane

2019-05-25

Jak cytować

Lewartowska-Zychowicz, M., & Strumska-Cylwik, L. (2019). Wymiana barterowa jako strategia ubogich – między odwzajemnieniem a samowystarczalnością. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 20(1), 225–236. https://doi.org/10.26881/maes.2019.1.12