Muzyka jako forma spójności wspólnot. Jak dzieło sztuki muzycznej charakteryzuje rzeczywistość społeczną

Autor

  • Maria Flis Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Słowa kluczowe:

muzyka, uspołecznienie, socjogeneza dzieła, socjogeneza recepcji dzieła, dzieło sztuki - komunikat, proces symbolizacji, rytuał – intencjonalny akt twórczy, zarządzanie emocjami

Abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o relacyjny wymiar muzyki w kontekście form uspołecznienia. Myślę, że muzyka jest jedną z nich. W tym celu za Stanisławem Ossowskim twierdzę, że konstytutywną cechą muzyki jest jej znaczeniowość, bowiem nie istnieje dzieło sztuki muzycznej pozbawione kontekstu społecznego, a jedynym dylematem prawomocności tego twierdzenia staje się rozstrzygnięcie kwestii, jaką jest kryterium dookreślenia przez badacza tego kontekstu. Dla badań socjologicznych istotne są dwa, nie zawsze z sobą tożsame: kontekst autorski (socjogeneza dzieła) i kontekst odbiorczy (socjogeneza recepcji dzieła). Oba są wytworem społecznym, istnieją w obiegu zamkniętym, systemie informacji zwrotnych przekazywanych w społecznych ramach jednostkowego, ale też uwarunkowanego kulturowo dzieła sztuki: komunikatu. Ten komunikat rozumiany jako wytwór, czyli skodyfikowane w owym artefakcie – dziele sztuki muzycznej – działanie symboliczne, w kontekście perspektywy badań socjologicznych staje się niepodważalnym materiałem empirycznym. Zatem muzyka jawi się jako istotny rodzaj praktyki kulturowej. Jest swoistą formą uspołecznienia, bo ma do wykonania zadania więziotwórcze; jest pewnego rodzaju językiem w przestrzeni komunikacji i w procesie symbolizacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-08

Jak cytować

Flis, M. (2019). Muzyka jako forma spójności wspólnot. Jak dzieło sztuki muzycznej charakteryzuje rzeczywistość społeczną. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 20(2), 13–22. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/3666