Między katharsis a pathos. Terapeutyczne aspekty śpiewu

Autor

  • Małgorzata A. Szyszkowska Uniwersytet Warszawski

Słowa kluczowe:

muzyka, patos, kartharsis, muzyka żałobna, improwizacja

Abstrakt

Autorka wychodzi z założenia, że w muzyce to, co estetyczne nie zawsze daje się oddzielić od tego, co społeczne lub polityczne. Przedstawia estetyczne kategorie pathos oraz katharsis, które odnosiły się do społecznej funkcji sztuki, a które jednocześnie stanowiły i wciąż stanowią narzędzia oceny estetycznej. Wiele aspektów znaczenia muzyki ma charakter społeczny: terapeutyczny wymiar muzyki jest jednym z takich aspektów, w którym to, co społeczne wynika z tego, co estetyczne i na odwrót: co estetyczne nadbudowuje się nad tym, co społeczne. Autorka odwołuje się do tych form muzyki, które mają silny społeczny, a zarazem estetyczny wymiar. Oddziałują one indywidualnie, oddając ból i cierpienie wykonawcy (pathos), ale także wzbudzają silne odczucia emocjonalne u słuchaczy (katharsis). Przykłady, do jakich odwołuje się autorka, to muzyka tradycyjna – szczególnie muzyka żałobna, muzyka improwizowana oraz muzyka chóralna. Autorka przekonuje o przydatności kategorii pathos i katharsis do przedstawienia muzyki jako dziedziny rozwoju, ulepszania i kształtowania tego, co społeczne w tym, co indywidualne.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-08

Jak cytować

Szyszkowska, M. A. (2019). Między katharsis a pathos. Terapeutyczne aspekty śpiewu. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 20(2), 56–69. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/3669