Wartość i krytyka dwudziestowiecznej moderny muzycznej. Wyimek z badań nad opiniami pracowników wybranych wrocławskich instytucji kultury

Autor

  • Ziemowit Socha Instytut Badań Edukacyjnych

Słowa kluczowe:

badania empiryczne, socjologia muzyki, moderna muzyczna

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest odbiór specyficznego gatunku muzyki – moderny dwudziestowiecznej, czyli – w ogromnym uproszczeniu – twórczości artystycznej ocierającej się o sztukę awangardową. Wyniki prezentowanych badań bazują na informacjach zbieranych techniką wywiadu pogłębionego. Respondentami były osoby zajmujące się na co dzień w pracy zawodowej (muzycy, akademiccy nauczyciele, menagerowie) tzw. muzyką poważną. Niniejszy tekst skupia się wokół dwóch postaw odbiorczych: akceptacji oraz odrzucenia tego rodzaju twórczości. W tekście podjęto próbę agregacji postaw krytycznych i aprobujących muzykę moderny. Do prac analitycznych wykorzystano oprogramowanie typu CAQDAS.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-08

Jak cytować

Socha, Z. (2019). Wartość i krytyka dwudziestowiecznej moderny muzycznej. Wyimek z badań nad opiniami pracowników wybranych wrocławskich instytucji kultury. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 20(2), 119–138. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/3673